Školy a škôlky

Budovy pre vzdelávanie

Nároky na budovy určené pre vzdelávanie a výchovu mladých ľudí sú vysoké. Vzdelávacie inštitúcie, školy a univerzity by mali umožňovať realizáciu moderných pedagogických konceptov v optimálnom vzdelávacom prostredí. Stále rastúci počet žiakov, premena z denných na celodenné zariadenia, začlenenie a integrácia, ako aj digitalizácia sú obrovskou výzvou, ktorú je potrebné zdolať, a ktorá vyžaduje udržateľné a flexibilné koncepty, ktoré sa dajú rýchlo a jednoducho prispôsobiť príslušným požiadavkám.

Výhody fermacell® na prvý pohľad

  • Jednoduchá inštalácia
  • Stabilita a odolnosť
  • Požiarna bezpečnosť
  • Zdravé vnútorné prostredie

Školy a školky

Zdravé študovanie

Okrem patričnej flexibility, vyžadujú vzdelávacie inštitúcie ekologický a zdravotne orientovaný spôsob výstavby.
Deti, žiaci a študenti by mali mať k dispozícii optimálne prostredie na učenie, ktoré bolo navrhnuté z materiálov nespôsobujúcich alergie a neobsahujúcich škodlivé látky. Koncentráciu a výkon študentov je možné zaručiť len v zdravom prostredí.
 
Sadrovláknité dosky fermacell® sú vyrábané výhradne z prírodných materiálov a bez škodlivých látok, ako je formaldehyd. Bolo dokázané, že sú prakticky bez emisií. Vďaka svojim vlastnostiam regulujúcim vlhkosť tiež zaisťujú príjemnú vnútornú klímu s dobrou kvalitou ovzdušia, a poskytujú tak rozhodujúci predpoklad pre kvalitné štúdium a výuku.
 
Študovanie v tichu

Rovnako dô
ležité a zároveň zásadné hľadisko, pokiaľ ide o prevenciu zdravia, sú akustické podmienky učenia a vyučovania. Montážne steny zo sadrovláknitých dosiek fermacell® poskytujú vynikajúcu zvukovú izoláciu a zaisťujú kľudnú atmosféru pre štúdium, ktorá podporuje sústredenosť a efektivitu vyučovania.

Fermacena

Výpočet spotreby materiálu

Nový kalkulačný software Fermacena umožňuje jednoduchý a rýchly výpočet cien a spotreby materiálov, kalkuláciu nákladov a montáže.

Fermacenu môžu vďaka jej univerzálnosti a jednoduchosti využíť ako predajcovia stavebných materiálov tak montážne firmy aj široká verejnosť.

Je určená pre každého, kto pracuje so systémami pre suchú výstavbu fermacell.

Bezpečné štúdium
Predovšetkým na budovy, v ktorých sa koncentruje množstvo mladých ľudí, sú kladené vysoké nároky na preventívnu protipožiarnu ochranu. Vďaka sadrovláknitým doskám fermacell® je možné týchto cieľov ochrany jednoducho dosiahnuť. Dosky sú, podľa DIN EN 13501-1, klasifikované ako nehorľavé. Spoľahlivo tak chránia deti, žiakov a študentov, ale aj ich učiteľov, a zároveň podporujú vzdelávacie požiadavky na flexibilné koncepty učebňových miestností.
 
Odolnosť proti prerazeniu
Študenti a obzvlášť malé deti milujú divoký pohyb bez zábran. Steny v miestnostiach a chodbách sú tak vystavené vysokému mechanickému namáhaniu. Sadrovláknité dosky fermacell® sú obzvlášť vhodné všade tam, kde sa očakáva rázové zaťaženie, napríklad v škȏlkach, triedach a učebniach alebo v školských či univerzitných chodbách. Odolnosť je zaistená špeciálnym výrobným procesom, pri ktorom sú recyklované papierové vlákna úplne obalené sádrou. Výsledkom je homogénna dosková štruktúra s vysokou stabilitou, vďaka ktorej je fermacell® odolný voči mechanickému namáhaniu.
 
Časovo nenáročná výstavba
Na modernizáciu a rozširovanie priestorov je často k dispozícii veľmi obmedzené časové obdobie behom školských prázdnin. Sadrovláknité dosky fermacell® môžu
 v tomto ohľade ponúknuť značné výhody, pretože ich montáž je jednoduchá a rýchla. Vzhľadom k tomu, že do budovy nie je privádzaná žiadna ďaľšia vlhkosť, eliminujú sa taktiež dlhé doby schnutia. Čas potrebný pre výstavbu je tak možno výrazne skrátiť a termíny dokončenia spoľahlivo naplánovať.

Montáž podhľadu fermacell

Výstavba podkrovia s jednomužnou doskou fermacell

Výhody montovaných stien fermacell

Montáž steny z dosiek fermacell

×

Novinka! Podlahové vykurovanie fermacell® Therm25

Predstavujeme Vám revolučnú novinku v oblasti podlahového vykurovania - systém teplovodného vykurovania fermacell® Therm25.
  • Frézovaná sadrovláknitá doska pre priame uloženie vykurovacej hadice
  • Nízka inštalačná výška - od 35 mm!
  • Pochôdze po 24 hodinách
  • Rýchly a jednoduchý systém
Zistiť viac o Therm25
×