Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Opláštenie výťahových šachiet

Fermacell® Vám ponúka jedinečné riešenie opláštenia výťahových šachiet.
Hlavné prednosti systému sú:

 • Zaťažiteľnosť: výťahové šachty sú vystavené obzvlášť vysokému mechanickému zaťaženiu (rázové zaťaženie z osôb alebo predmetov)
 • Charakteristické vlastnosti sadrovláknitých dosiek fermacell® sú definované v Európskom technickom schválení ETA -03/0050
 • Dosky ztužujú vo vodorovnom smere konštrukciu výťahovej šachty
 • Sadrovláknité dosky fermacell® majú zatriedenie podľa ČSN EN 13 501-1 A2 – s1 d0
 • Skúška mechanickej pevnosti podľa ČSN EN 81-20:2015 (Inspekčný certifikát I-63-0126/16/ZZ/T)
 • Akustické skúšky podľa Európskych noriem
 • Dosky sú zdravotne nezávadné, skládajú sa zo sádry, recyklovaných papierových vlákien a vody

 

Technologický postup montáže

Popis konštrukcie

 • Kovová spodná konštrukcia (rozstup a orientácia podľa požiadavkov)
  - Tenkostenné profily
  - Válcované profily
 • Opláštenie zo sadrovláknitých dosiek fermacell® hr. 12,5 mm
  Možnosti škárovania:
       • Lepená škára
       • Dosky do profilov (napr. H profily)


Upozornenie: Tmelená škára nie je prípustná. Používajte jedine dosky s kolmou hranou (nie s profilovanou TB hranou), ktorých  spoje sa budú lepiť alebo vkladať do profilov. Škárovací tmel fermacell® používajte len na dočistenie lepenej škáry a plochy dosiek pre  ďaľšiu povrchovú úpravu.


Spracovanie

Opláštenie sadrovláknitými doskami fermacell®

Sadrovláknité dosky fermacell® sa pripevňujú na kovové profily do hrúbky plechu 0,7 mm rychloreznými skrutkami fermacell® Ø 3,9 x 30 mm bez predvrtávania. Pre silnostenné spodné konštrukcie (UA profily 1mm) sa používajú rychlorezné skrutky fermacell® Ø 3,5 x 30 mm BS s vŕtacou špičkou alebo skrutky Würth.
Veľká výhoda je v tom, že sadrovláknité dosky fermacell® je možné skrutkovať už 10 mm od okraja dosky, bez toho aby sa odlomila hrana.
 

Lepená škára
 

Dosky fermacell® sa k sebe vzájomne lepia výhradne škárovacím lepidlom fermacell®. Len tak bude dosiahnuté 100% spojenie dosiek.
Pre lepenie sa používajú originálne hrany dosiek. U dorezov je nutné, aby odrezaná hrana bola dokonalo rovná, ideálne rezaná podľa vodiaceho pravítka. Prvá doska fermacell® sa pripevní na spodnú konštrukciu a na jej hranu sa z tuby pomocou špeciálnej špičky (je súčasťou lepidla) vytlačí prúžok škárovacieho lepidla fermacell®. Potom sa pritlačí druhá doska fermacell®. Dôležité je, aby pri zrazení dosiek k sebe, lepidlo celoplošne vyplnilo škáru (lepidlo je vidieť v celej škáre). Šírka škáry nesmie presiahnuť 1 mm.
 

Priznaná škára

 

Alternatívne je možné škáry medzi sadrovláknitými doskami fermacell® priznať vsadením dosiek do ukončovacích plastových H profilov.


Dilatácia


U montovaných zvislých konštrukcií fermacell® s lepenou škárou musí byť dilatačná škára každých 10 m.


Dokončenie lepenej škáry
 

Na záver sa škáry a skrutky pretmelia špárovacím tmelom alebo plošnou sádrovou stierkou fermacell®.

DÔLEŽITÉ: Bandážovanie lepeného spoja vytvoreného podľa technologických predpisov Fermacell® sa nerobí.

 

Typové konštrukcie pre výťahové šachty - prehľad všetkých konštrukcií pre výťahové šachty nájdete tu.

 
Konštrukcie Fermacell

Konstrukce 3S11

 • Požární odolnost EI 15 DP1
 • Nosná konstrukce - CW/UW75 a větší
 • Opláštění - sádrovláknitá deska fermacell tl. 12,5 mm
Konštrukcie Fermacell
Konstrukce 3S12
 • Požární odolnost EI 30 DP1 (z obou stran)
 • Nosná konstrukce - CW/UW75 a větší
 • Opláštění - sádrovláknitá deska fermacell tl. 12,5 mm + 10 mm
Konštrukcie Fermacell
Konstrukce 3S21 A1
 • Požární odolnost EI 60 DP1 (z obou stran) 
 • Nosná konstrukce - CW/UW50 a větší
 • Opláštění - sádrovláknitá deska fermacell Firepanel A1 tl 2x15 mm

.

 
Konštrukcia Fermacell

Konstrukce 3S31 A1

 • Požární odolnost EI 90 DP1 (z obou stran)
 • Nosná konstrukce - CW/UW50 a větší
 • Opláštění - sádrovláknitá deska fermacell Firepanel A1 tl 3x12,5 mm
Konštrukcia Fermacell
Konstrukce 3S01 H2O
 • Bez požární odolnosti
 • Nosná konstrukce - CW/UW50 a větší
 • Opláštění - cementovláknitá deska Powerpanel H2O tl. 12,5 mm
 • Konstrukce do extrémně vlhkých prostor i do exteriéru
Konštrukcia Fermacell
Konstrukce 3S32 AE
 • Požární odolnost EI 90 DP1 (z obou stran)
 • Nosná konstrukce - CW/UW50 a větší
 • Opláštění - cementovláknitá deska AESTUVER 2x25 mm
 • Konstrukce do extrémně vlhkých prostor i do exteriéru

 

Prečo používať produkty fermacell® na výťahové šachty?

 • Mechanická odolnosť a stabilita
 • Požiarna bezpečnosť
 • Ochrana zdravia a životného prostredia
 • Bezpečnosť pri používaní
 • Ochrana proti hluku
 • Šetrenie energiou

Prospekty a technické informácie na stiahnutie


 
×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
 • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
 • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
 • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
 • Inovácie a súčasné trendy 
 • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×