Nemocnice

Výstavba a rozširovanie ošetrovateľských zariadení sú pod vysokým finančným a časovým tlakom. Súčastne sú kladené najvyššie nároky na odolnosť finálnych materiálov, hlavne v prípade zdravotníckych zariadení. Kvalita a udržateľnosť preto nesmú byť prehliadané. Moderné riešenie v podobe suchých konštrukcií so sadrovláknitými doskami fermacell® sú z hľadiska účinnosti a hospodárnosti jednoznačne lepším riešením než iné riešenia suchej výstavby. S jedinou takouto doskou je možné splniť najrôznejšie požiadavky pri rozširovaní zdravotníckych zariadení. Sadrovláknité dosky fermacell® môžu byť univerzálne použité ako stavebný materiál, ohňovzdorné dosky a dosky odolné voči vlhkosti, a naviac sú dostatočne odolné, aby dlhodobo vydržali vysoké namáhanie.
    Nemocnice

Zvuková izolácia
Rozhodujúcim aspektom pri rozširovaní zdravotníckych zariadení je zvuková izolácia. Pacienti musia získať dôveru, lekári a klinickí pracovníci potrebujú kľudné prostredie pre optimálnu koncentráciu na liečbu a operácie. Dobrá zvuková izolácia taktiež hrá dôležitú úlohu v uzdravení a pohodlí pacientov. Stenové konštrukcie so sadrovláknitými doskami fermacell® dosahujú optimálnych hodnôt zvukovej izolácie, a to vďaka homogénnej štruktúre dosiek ale aj celkovej skladbe montovanej steny.
 
Požiarna ochrana
Na klinikách, v sanatóriach alebo v domovoch so zdravotníckou starostlivosťou sú často ľudia so zníženou pohyblivosťou, ktorí sú v prípade požiaru závislí na pomoci druhých. Pre tieto zariadenia je preto obzvlášť dôležitá preventívna požiarna ochrana. Cieľom je zabrániť vzniku požiarov od samotného začiatku alebo prijať vhodné preventívne opatrenia, ktoré zaručia, že pacienti a zamestnanci môžu byť bezpečne zachránení. Sadrovláknité dosky fermacell® poskytujú túto potrebnú bezpečnosť. Inštitút pre stavebnú techniku Institut für Bautechnik v Berlíne vyhodnotil sadrovláknité dosky fermacell® ako nehorľavý stavebný materiál triedy A2 podľa ČSN EN 13501-1. V závislosti na konštrukcii je možné dosiahnuť triedy požiarnej odolnosti od EI 30 do EI 120.
 
Odolnosť
Steny na chodbách a v miestnostiach pre pacientov v ošetrovateľských zariadeniach sú často vystavené silným nárazom. Nemocničné lôžka, invalidné vozíky, mobilné zdravotnícke zariadenie alebo ťažké čistiace stroje zanechávajú viditelné poškodenia  na materiáloch citlivých na náraz. Sadrovláknité dosky fermacell® sú vďaka svojej vysokej pevnosti a stabilite ideálne  pre použitie na miestach s extrémne vysokým mechanickým namáháním. Ani ľahké alebo stredne ťažké konzolové zaťaženie nie je problémom. Závažie môže byť uchytené priamo do sadrovláknitej dosky fermacell® pomocou dutinových alebo rozperných  hmoždiniek – nie je teda nutné používať vyztuženia a špeciálne konštrukcie alebo sa triafať do spodnej konštrukcie.
 
Ochrana pred ožiarením
Sadrovláknité dosky fermacell® predstavujú spoľahlivú radiačnú ochranu. Pred montážou sú panely na zadnej strane opatrené  odolnou olovenou fóliou. Olovená vrstva hrubá 1 mm zodpovedá tieniacemu účinku železobetónovej steny o hrúbke 130 mm.
 
Klíma prostredia
V neposlednom rade hrá dôležitú úlohu tiež ekologický a zdravotný faktor. Ekologický inštitút v Kolíne nad Rýnom potvrdil zdravotnú nezávadnosť sadrovláknitých dosiek fermacell®. Inštitút pre stavebnú biológiu v Rosenheime klasifikoval sadrovláknité dosky fermacell® ako vhodný materiál podľa doporučenia stavebnej biológie.

Fermacena

Výpočet spotreby materiálu

Nový kalkulačný software Fermacena umožňuje jednoduchý a rýchly výpočet cien a spotreby materiálov, kalkuláciu nákladov a montáže.

Fermacenu môžu vďaka jej univerzálnosti a jednoduchosti využíť ako predajcovia stavebných materiálov tak montážne firmy aj široká verejnosť.

Je určená pre každého, kto pracuje so systémami pre suchú výstavbu fermacell.

Montáž podhľadu fermacell

Výstavba podkrovia s jednomužnou doskou fermacell

Výhody montovaných stien fermacell

Montáž steny z dosiek fermacell

×

Novinka! Podlahové vykurovanie fermacell® Therm25

Predstavujeme Vám revolučnú novinku v oblasti podlahového vykurovania - systém teplovodného vykurovania fermacell® Therm25.
  • Frézovaná sadrovláknitá doska pre priame uloženie vykurovacej hadice
  • Nízka inštalačná výška - od 35 mm!
  • Pochôdze po 24 hodinách
  • Rýchly a jednoduchý systém
Zistiť viac o Therm25
×