Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Drevo sa celé storočia používalo ako osvedčený stavebný materiál. S priemyselnou revolúciou v 19. storočí, a s ňou spojeným prechodom z ručnej výroby na priemyselnú hromadnú výrobu, bolo drevo nahradené novými stavebnými materiálmi, ktoré bolo možné vyrábať vo veľkom množstve. Drevostavba tak prešla na dlhú dobu do pozadia. V súčastnosti sa obľuba drevostavieb opäť zvyšuje. Nielen, že stále viac investorov volí drevo ako stavebný materiál pre svoje jednopodlažné či dvojpodlažné rodinné domy, k významnému nárastu došlo aj u viacpodlažnej bytovej výstavby. Dokonca aj budovy s nebytovými priestormi, ako sú materské školy, školy, domy s opatrovateľskou službou alebo kancelárske budovy, sa už stavajú z dreva. Drevená konštrukcia ponúka obrovské výhody hlavne pri rozširovaní priestorov. Vo viacpodlažnej výstavbe sa hybridná konštrukcia stáva stále populárnejšou a cielene využíva výhod kombinácie pevných a drevených konštrukcií:
Sadrovláknité dosky fermacell®  sú ideálnym materiálom, ktorý dopĺňa výhody dreva ako stavebného materiálu.

Hospodárnosť výstavby
Väčšina aplikácií pri drevostavbách môže byť zhotovená len určitým typom dosky. Sadrovláknité dosky fermacell® je možné všestranne použiť ako stavebné dosky,  protipožiarne dosky a tiež dosky odolné voči vlhkosti. Dosky sú vhodné do stenových aj stropných konštrukcií. Vo väčšine prípadov, a to aj pri požiadavkách na protipožiarnu ochranu, je úplne postačujúca jedna vrstva dosiek. Sú totiž obzvlášť pevné a pružné vďaka špeciálnemu výrobnému procesu, v ktorom sa vlákna recyklovaného papiera lisujú pod vysokým tlakom spolu so sádrou a vodou. Použitie sadrovláknitých dosiek fermacell® predstavuje, nie len vďaka možnosti aplikovať len jednu vrstvu namiesto dvoch, veľmi ekonomické riešenie. Nižšie požiadavky na materiál viditeľne znižují náklady a zaisťujú kratšiu dobu výstavby.
 
Rýchlosť montáže
Montáž jednotlivých komponentov je za ideálnych podmienok rýchla a nezávislá na počasí. Zaručuje vysokú kvalitu a umožňuje časovo presné plánovanie. Pri montáži sadrovláknitých dosiek fermacell® nie je potrebné počítať
s niekoľkodennou aklimatizačnou dobou. Montáž dosiek môže byť uskutočnená už za 24 hodín, a v ideálnych podmienkach aj hneď,  po ich dodaní. To urýchľuje celý montážny proces a nezaťažuje stavbu nutnosťou niekoľko dní skladovať materiál. Vytvára tým priestor pre nové projekty a zvyšuje efektivitu nákladov.


 

Výhody fermacell® na prvý pohľad

  • Jednoduchá inštalácia
  • Stabilita a odolnosť
  • Požiarna bezpečnosť
  • Zdravé vnútorné prostredie


Stabilita
Vďaka svojej vysokej stabilite sa dajú sadrovláknité dosky fermacell® použiť ako nosné a výstužné komponenty, alebo ako podlahový a obkladový materiál.
 
 
Zvuková izolácia
Dokonca aj jednovrstvé konštrukcie opláštené sadrovláknitými doskami fermacell® dosahují lepších hodnôt zvukovej izolácie než napr. konštrukcie opláštené kombináciou drevotrieskových dosiek a sadrokartónu. Rôzne skúšobné ústavy potvrdili vynikajúce zvukovo izolačné vlastnosti sadrovláknitých dosiek fermacell®.


Zdravé prostredie
Drevo, ako prírodný stavebný materiál, prispieva k vytvoreniu príjemnej klímy prostredia. Sadrovláknité dosky fermacell® dopĺňajú jeho vlastnosti tým, že regulujú vlhkosť a teplotu. Sú vyrábané výhradne na báze prírodných materiálov, bez ďalších prísad či lepidiel a neobsahujú žiadne zdraviu škodlivé látky, ako je formaldehyd. Bolo preukázané, že sú prakticky bez emisií. Priaznivé stavebne biologické vlastnosti sadrovláknitých dosiek fermacell® boli potvrdené certifikátom IBR z Ústavu stavebnej biológie v Rosenheime a certifikátom "Low Emission Product" (Výrobok s nízkymi emisiami) vydaným renomovaným ekologickým inštitútom v Kolíne nad Rýnom.


 

Fermacell® v drevostavbách

Stiahnite si bibliu drevostavbárov!

V našej unikátnej publikácii nájdete na viac ako 150 stranách komplexné riešenia pre konštrukcie na báze dreva!

Publikácia sa venuje predovšetkým správnemu navrhovaniu a zostaveniu drevostavieb, ale nájdete tu aj sekcie, ktoré sa týkajú stavebnej legislatívy v ČR, požiarnych predpisov, akustických požiadaviek, tepelnej ochrany budov aj statických výpočtov.

Biblia drevostavbárov fermacell® obsahuje okrem spomínaného obsahu taktiež katalóg detailov, katalóg konštrukcií, prehľad výhod fermacell® v drevostavbách a profitipy - jednoducho kompletný balíček o problematike drevostavieb a montovaných domov.

Jednotlivé brožúry si môžete stiahnuť v sekcii nižšie.
 

Prospekty a technické informácie na stiahnutie


Požiarna ochrana
Drevené konštrukcie so sadrovláknitými doskami fermacell® sú bezpečné taktiež v prípade požiaru. Dosky sú klasifikované ako nehorľavý stavebný materiál triedy A2 a ponúkajú tak spoľahlivú a vysokú ochranu. Drevené konštrukcie pokryté z oboch strán jedinou vrstvou sadrovláknitých dosiek fermacell® bez problémov dosahujú triedu požiarnej odolnosti REI 60.
 

Odolnosť proti zemetraseniu
Sadrovláknité dosky fermacell® sú odolné aj pri zemetrasení. Dajú sa použiť pre výstavbu jednopodlažných aj viacpodlažných drevostavieb vo všetkých oblastiach zemetrasenia. Odpovedajúca odolnosť bola preukázaná v rozsiahlych testoch rôznych evrópskych inštitúcií.

 
 
×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
  • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
  • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
  • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
  • Inovácie a súčasné trendy 
  • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×