Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pokiaľ chcete získať oprávnenie k montáži protipožiarnych a akustických konštrukcií fermacell, prihláste sa na jedno z tohtoročných certifikačných školení, ktoré prebiehajú od februára do novembra v akreditovaných školiacich strediskách na celom území Českej republiky.

Certifikát zo školenia Fermacell, ktorý je vydaný pod záštitou Cechu suché výstavby Českej republiky podľa zákona 246/01 Zb., bude pre účastníkov dokladom, že firma a preškolená osoba mají plnú kompetenciu k práci s protipožiarnymi a akustickými konštrukciami fermacell.
 

Program školenia

1. Prezentácia 8.00 - 8.30
2. Teoretická časť 8.30 - 12.30 hod.
 • Použitie systémov fermacell v protipožiarnych konštrukciách
 • Použitie systémov fermacell v akustických konštrukciách
 • Použitie systémov fermacell vo vlhkých priestoroch a v exteriéroch
 • Povrchové úpravy
 • Použitie systémov fermacell v drevostavbách
 • Podlahové systémy fermacell - návrhy skladby, podlahové vykurovanie, veľkoformátová dlažba, sprchové prvky a detaily konštrukcií

 

3. Prestávka na obed 12.30 - 13.00 hod. (obed je v cene školenia)
4. Praktická časť 13.00 - 15.00 hod.
 • Montáž dosiek fermacell na ocelovú konštrukciu
 • Montáž dosiek fermacell na drevenú konštrukciu
 • Lepené a tmelené špáry
 • Sponkovanie
 • Povrchové úpravy
 • Montáž podláh fermacell na vyrovnávací podsyp

 

5. Diskusia 15.00 - 15.30 hod.
6. Záver 15.30 hod.

Prihlášku na certifikačné školenie nájdete nižšie.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ FERMACELL

Pokud máte zájem o školení, prosím, vyplňte všechny položky v přihlašovacím formuláři níže.
Přihlášku odešlete nejpozději týden před termínem konání školení. Vezměte si s sebou kopii živnostenského listu.
Účastnický poplatek je 1700 Kč/ osoba + DPH 21 %. Poplatek se hradí v hotovosti při prezentaci v den školení. Účastník obdrží daňový doklad.

Kontakt pro více informací:
David Švábenský – Technicko prodejní konzultant
David.svabensky@jameshardie.com
+420 721 448 666
Required form 'SkoleniASeminare' does not exist.
×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
 • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
 • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
 • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
 • Inovácie a súčasné trendy 
 • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×