Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Hotely

Žiadny iný typ budovy nekladie tak vysoké nároky na projektantov, architektov a špecializované firmy ako je rozširovanie budov hotelov. Na jednej strane hrajú roľu požiadavky na vysokú funkčnosť a efektívnosť nákladov, na druhej strane je potrebné plniť požiadavky hosťov, ktorí očakávajú maximálny kľud, súkromie, spolu s moderným designom a komfortom. Jedná sa o veľkú výzvu, ktorú je možné pokoriť len s pomocou vysoko výkonných a univerzálnych stavebných materiálov. Sadrovláknité dosky fermacell® predstavujú, vzhľadom k ich vysokej adaptabilite, inteligentné riešenie pre rozširovanie a modernizáciu hotelov, a ponúkajú perfektné predpoklady pre spojenie sofistikovaných konceptov interiérového designu s vysoko kvalitným spracovaním.
    

Funkčnosť
Sadrovláknité dosky fermacell® môžu byť súčasne použité ako stavebné a protipožiarne dosky a dosky odolné proti vlhkosti. Tenké konštrukcie šetria priestor a optimálne využívajú podlahovú plochu. Nasledujúce práce môžu pokračovať hneď po montáži stenových konštrukcií, pretože nie je potrebné brať do úvahy prakticky žiadnu dobu schnutia. Miestnosti teda môžu byť znovu uvedené do prevádzky po uplynutí veľmi krátkej doby.
 
Pohodlie
Pokiaľ ide o posudzovanie hotelového komfortu, dobrá zvuková izolácia je pre väčšinu hotelových hostí zásadnou prioritou.
Na základe skúšok vykonanými rôznymi skúšobnými ústavmi, sadrovláknité dosky fermacell® majú vynikajúce zvukovo izolačné  vlastnosti, ktoré zaisťuje homogénna štruktúra týchto dosiek. Sadrovláknité dosky fermacell® sú vyrobené z recyklovaných papierových vlákien, sádry a vody a lisují sa pod vysokým tlakom. Týmto procesom vznikajú pevné dosky bez zápachu, ktoré neobsahují žiadne ďalšie pojivá.
 
Klíma prostredia
V neposlednej rade, príjemná klíma v miestnostiach tiež ovplyvňuje pohodlie hotelových hostí. Sadrovláknité dosky fermacell® boli biologicky testované a neobsahujú žiadne škodlivé látky. Naviac majú vlastnosti klimatickej regulácie. Vysoký podiel makropórov v jadre sádry absorbuje prebytočnú vlhkosť zo vzduchu a potom ju opäť uvoľňuje do suchého ovzdušia. Tento proces zaručuje konštantnú vyváženú klímu v miestnosti, rovnako ako vyvážený pomer tepelnej izolácie a akumulácie tepla.
 
Požiarna ochrana
Kvôli častým hotelovým požiarom v minulosti sú v súčasnej dobe kladené vysoké nároky na požiarnu ochranu. Sadrovláknité dosky fermacell® zaručujú bezpečnosť hotelových hostí. Sú klasifikované ako nehorľavý stavebný materiál triedy A2 podľa ČSN EN
13 501-1. V závislosti na prevedení sú možné konštrukcie v triedach požiarnej odolnosti EI 30 až EI 120.
 
Odolnosť voči nárazu
Hotel je miestom, kde väčšina ľudí trávi len krátku dobu, čo znamená, že steny v hotelových izbách a na chodbách sú trvalo vystavené extrémne vysokému mechanickému namáhaniu. Komponenty montovaných stien podliehajú silnému opotrebovaniu, ktoré je spôsobované batožinou hostí alebo pracovným vybavením zamestnancov. Sadrovláknité dosky fermacell® sú vďaka svojej homogénnej skladbe odolné voči mechanickému namáhaniu. Sú preto ideálnym riešením pre priestory, na ktoré sú kladené zvláštne požiadavky, čo sa týka stability a odolnosti proti nárazu.

Fermacena

Výpočet spotreby materiálu

Nový kalkulačný software Fermacena umožňuje jednoduchý a rýchly výpočet cien a spotreby materiálov, kalkuláciu nákladov a montáže.

Fermacenu môžu vďaka jej univerzálnosti a jednoduchosti využíť ako predajcovia stavebných materiálov tak montážne firmy aj široká verejnosť.

Je určená pre každého, kto pracuje so systémami pre suchú výstavbu fermacell.

Montáž podhľadu fermacell

Výstavba podkrovia s jednomužnou doskou fermacell

Výhody montovaných stien fermacell

Montáž steny z dosiek fermacell

×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
  • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
  • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
  • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
  • Inovácie a súčasné trendy 
  • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×