Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Administratívne budovy

Stále viac ide do popredia dôležitosť vzájomnej komunikácie a kreatívnej týmovej práce. Klasické pracoviská budú čoskoro minulosťou, čo vyžaduje nové koncepty pracovných miestností. Kancelárske budovy preto musia byť navrhnuté tak, aby ich štruktúra mohla byť flexibilne a jednoducho prispôsobená meniacim sa požiadavkám. Sadrovláknité dosky fermacell® ponúkajú všetky výhody pre prvotriedny design moderného pracovného prostredia.

    

Flexibilita
Stenové konštrukcie so sadrovláknitými doskami fermacell®, ktoré môžu byť univerzálne použité ako stavebná a protipožiarna ochrana a ako dosky odolné voči vlhkosti, sú tenké a relatívne ľahké, vďaka čomu nezaberajú príliš priestoru a umožňujú flexibilné usporiadanie. Sú tiež veľmi stabilné, pevné a odolné voči mechanickému namáhaniu. Navä
zujúce práce môžu začať ihneď po montáži, pretože nie je potrebné brať do úvahy dobu schnutia.

 
Zdravé pracovné prostredie
Rozhodujúcim faktorom pre úspešnosť firmy je, okrem úspechu samotného produktu či služby, tiež spokojnosť a pohodlie zamestnancov. Štúdie dokázali, že zamestnanci, ktorí sa na svojom pracovisku cítia dobre, sú menej často chorí, viac motivovaní, produktívni a obzvlášť kreatívni. Nevyhnutným predpokladom spokojnosti zamestnancov je príjemné a zdravé pracovné prostredie. Sadrovláknité dosky fermacell® predstavujú to najlepšie riešenie, pretože regulujú vlhkosť vzduchu a majú tak pozitívny vplyv na podmienky prostredia. Okrem toho neobsahují žiadne zdraviu škodlivé látky. Toxikologická nezávadnosť sadrovláknitých dosiek fermacell® bola preukázaná certifikátom IBR z Ústavu stavebnej biológie v Rosenheimu a certifikátom "Low Emission Product" (Výrobok s nízkymi emisiami) vydaným renomovaným ekologickým inštitútom v Kolíne nad Rýnom.
 
Zvuková izolácia
Ďaľším rozhodujúcim faktorom optimálnych pracovných podmienok je kľudné pracovné prostredie. Zamestnanci, ktorí môžu nerušene pracovať a komunikovať, sú efektívnejší a menej stresovaní. S montážnymi stenami zo sadrovláknitých dosiek fermacell® sa dá dosiahnuť veľmi dobrej zvukovej izolácie. Dá sa povedať, že tento výrobok spĺňa predpoklady pre vytvorenie produktívneho prostredia, v ktorom je jednoduché a zábavné pracovať.
 
Požiarna ochrana
Požiary predstavujú jedno z nejvä
tších nebezpečenstiev, ktoré hrozia zamestnancom v kanceláriách. Pri výstavbe kancelárskych budov sa preto kladie veľký dôraz na požiarnu ochranu. Sadrovláknité dosky fermacell® zaisťujú vysokú mieru ochrany. Sú klasifikované ako nehorľavý stavebný materiál triedy A2 podľa DIN 4102-1. V závislosti na prevedení sú možné konštrukcie v triedach požiarnej odolnosti F 30 až F 120.

Fermacena

Výpočet spotreby materiálu

Nový kalkulačný software Fermacena umožňuje jednoduchý a rýchly výpočet cien a spotreby materiálov, kalkuláciu nákladov a montáže.

Fermacenu môžu vďaka jej univerzálnosti a jednoduchosti využíť ako predajcovia stavebných materiálov tak montážne firmy aj široká verejnosť.

Je určená pre každého, kto pracuje so systémami pre suchú výstavbu fermacell.

Montáž podhľadu fermacell

Výstavba podkrovia s jednomužnou doskou fermacell

Výhody montovaných stien fermacell

Montáž steny z dosiek fermacell

×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
  • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
  • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
  • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
  • Inovácie a súčasné trendy 
  • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×