Novinka! Podlahové vykurovanie fermacell® Therm25

Sadrovláknitá doska za predsadenými fasádami (prevetrávanými/neprevetrávanými) s obkladom

A) zavesená fasáda vytvorená z:

  • vodorovných paluboviek
  • zvislých paluboviek
  • iných fasádnych materiálov s dostatočnou ochranou proti kondenzácii vodných pár podľa ČSN 73 0540 – 4
 

B) prevetrávaná murovaná stena s minimálnou hrúbkou 100 mm s vonkajším zakrytím dosiek fermacell:

  1. doskami z tvrdeného polystyrénu s hrúbkou minimálne 20 mm
  2. doskami z minerálnych vlákien s hrúbkou minimálne 40 mm, ktoré sú na vonkajšej strane dodatočne chránené difúzne otvorenou vrstvou ssd ≤ 0,2 m

×

Jamesove odmeny sú späť !

Je to jednoduché: NAKÚPIŠ, DOSTANEŠ!

Predajná akcia beží od 15.09. do 15.11.2023.
Nakúpte vo svojich stavebninách akýkoľvek podlahový prvok fermacell® alebo fermacell® Therm25 a získejte odmenu.
Jamesove odmeny sú späť !
×