Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Sadrovláknitá doska za predsadenými fasádami (prevetrávanými/neprevetrávanými) s obkladom

A) zavesená fasáda vytvorená z:

  • vodorovných paluboviek
  • zvislých paluboviek
  • iných fasádnych materiálov s dostatočnou ochranou proti kondenzácii vodných pár podľa ČSN 73 0540 – 4
 

B) prevetrávaná murovaná stena s minimálnou hrúbkou 100 mm s vonkajším zakrytím dosiek fermacell:

  1. doskami z tvrdeného polystyrénu s hrúbkou minimálne 20 mm
  2. doskami z minerálnych vlákien s hrúbkou minimálne 40 mm, ktoré sú na vonkajšej strane dodatočne chránené difúzne otvorenou vrstvou ssd ≤ 0,2 m

×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
  • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
  • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
  • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
  • Inovácie a súčasné trendy 
  • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×