Novinka! Podlahové vykurovanie fermacell® Therm25

fermacell® Firepanel A1 - Nová dimenzia v požiarnej ochrane

Protipožiarne dosky fermacell® Firepanel A1 sú zložené z väčša zo sádry a papierových vlákien, ktoré sa získavajú recykláciou papiera. Ešte lepšie protipožiarne vlastnosti materiálu a stavebného prvku sú zaručené upravenou receptúrou výroby, pridaním nehorľavých vlákien.
Prírodné suroviny sa zmiešajú a po pridaní vody – bez ďalších pojív – sa za vysokého tlaku lisujú do stabilných dosiek, vysušia sa, naimpregnujú prostriedkom odpuzujúcim vodu a narežú na požadovaný formát.
Sádra reaguje s vodou, prenikne do vnútra a obalí vlákna. To zaistí vysokú pevnosť a nehorľavosť – najvyššiu triedu reakcie na oheň podľa ČSN EN 13501-1 A1.
Vďaka svojmu zloženiu je Fermacell Firepanel A1 protipožiarnou a stavebnou doskou a zároveň je vhodný do vlhkého prostredia.
Spĺňa všetky známe vlastnosti sadrovláknitých dosiek a k tomu ešte s vylepšenými požiarno-technickými parametrami materiálu aj stavebného prvku.

Bezpečné, otestované a ekonomické riešenie

Fermacell® Firepanel A1 ponúka suchej výstavbe všetky známe vlastnosti klasických sadrovláknitých dosiek fermacell®. Používajú sa predovšetkým vo vnútornej výstavbe s vysokými požiadavkami na požiarno-technické parametre materiálu aj celej konštrukcie.
 

Príklady použitia
  • Protipožiarne obklady stĺpov a nosníkov
  • Ľahké priečky s kovovou spodnou konštrukciou
  • Predsadené a šachtové steny
  • Podhľady
https://www.fermacell.at/getmedia/81ace140-bbaf-49a2-a353-54fb8345b285/Firepanel_A1.jpg.aspx

 
https://www.fermacell.at/getmedia/b9ce5cb4-0c20-4c20-8a45-3d537e6f9114/AESTUVER_Tunnel.jpg.aspx

AESTUVER® - špeciálna požiarna ochrana

Pre projekty s obzvlášť vysokými požiadavkami na požiarnu ochranu (až 240 minút) ponúka skupina James Hardie špeciálne protipožiarne výrobky AESTUVER®. Protipožiarne dosky vystužené cementom a sklenými vláknami sa obecne používajú pri ochrane oceľových konštrukcií, v tuneloch, v priemyselných a OEM aplikáciách. Ďalej potom nachádzajú uplatnenie ako:

  • Protipožiarne opláštenie stien a stropov
  • Protipožiarne riešenie ventilácie a odvodu dymu
  • Protipožiarne káblové kanále
  • Riešenia pre špeciálne konštrukcie

 

Prospekty a technické informácie na stiahnutie

Protipožiarne opláštenie stĺpov doskou fermacell Firepanel A1

Protipožiarne opláštenie nosníkov doskou fermacell Firepanel A1

Požiarne pásy AESTUVER

×

Jamesove odmeny sú späť !

Je to jednoduché: NAKÚPIŠ, DOSTANEŠ!

Predajná akcia beží od 15.09. do 15.11.2023.
Nakúpte vo svojich stavebninách akýkoľvek podlahový prvok fermacell® alebo fermacell® Therm25 a získejte odmenu.
Jamesove odmeny sú späť !
×