Zpráva předsedy ADMD: "Kde a jaké se u nás staví dřevostavby aneb detailní pohled na strukturu dřevostaveb v ČR"

3.9.2018

Předseda Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) ing. Vratislav Blaha připravil zevrubnou zprávu, která mapuje strukturu dřevostaveb v České republice za rok 2017. Dozvíte se z ní, kolik se loni postavilo dřevostaveb či jaký je jejich podíl na trhu rodinných domů, ale také, čím jsou nejčastěji dřevostavby vytápěné, kde se jich nejvíce staví, jak je rozdělen trh mezi bungalovy či vícepodlažní budovy nebo v jaké třídě energetické náročnosti se loni postavilo nejvíce dřevostaveb. Data jsou to zajímavá, pro Fermacell jako dlouholetého podporovatele oboru dřevostaveb a generálního partnera ADMD o to více, že dřevostavbám se u nás opravu daří - dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů nabázi dřevostaveb je v České republice 2,5 krát vyšší, než u domů postavených tradičními technologiemi. Vše podstatné najdete již v textu zprávy předsedy.

V roce 2017 bylo v České republice dokončeno celkem 14 548 rodinných domů, což bylo meziročně o 533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016. Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem tří procent (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5 krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.

Podle dostupných údajů bylo v roce 1 999 v České republice dokončeno pouze 92 ks rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2017 jich bylo již 2 159. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř 15 % a neustále meziročně kontinuálně roste.

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

RokRodinné domy dokončené v ČR celkem (v ks)Dřevostavby dokončené - ČR (v ks)Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)
19998 251921,12
200211 4991591,38
200513 2313842,90
200819 2111 0085,25
201413 5101 2819,48
201513 4121 79113,35
201614 0102 01314,37
201714 5482 15914,84

Zdroj: ČSÚ, ADMD

Z celkového počtu 2 159 ks dokončených dřevostaveb v roce 2017 jich bylo nejvíce realizováno technologií lehkého rámového skeletu, a to panelovou montáží (1 075 ks domů, což je téměř 50% všech dřevostaveb). To svědčí o tom, že s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů, kde také dosahují kromě výborné kvality i lepší efektivitu práce a vyšší produktivitu výroby. Na druhém místě to byla technologie lehkého rámového skeletu realizovaného formou staveništní montáže. Takto bylo postaveno 803 ks dřevostaveb, což je 37,2%. Počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží zase svědčí o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. U malých firem je ale třeba si dát pozor na dodržování normami požadované kvality (statika, akustika, certifikace stěn a stropů na požární odolnost apod.). Na druhou stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty dokončených srubů a roubenek (169 ks) a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní dřevěné panely), kterých bylo 55 kusů.

Kde se nejvíce staví dřevostavby?

Struktura dokončených dřevostaveb po krajích v r. 2017

KrajPočet dokončených rodinných domů - všechny technologie (v ks)Počet dokončených rodinných domů - dřevostaveb (v ks)Podíl dřevostaveb v krajích (v %)
Hl. m. Praha584351,6
Středočeský3 77855025,5
Jihočeský854894,1
Plzeňský9271506,9
Karlovarský230351,6
Ústecký666853,9
Liberecký418763,5
Královéhradecký6411406,5
Pardubický8211396,4
Vysočina819984,5
Jihomoravský1 91722710,5
Olomoucký7501346,2
Zlínský608924,3
Moravskoslezský1 53530914,3
Celkem ČR v r. 201714 5482 159100,0

Zdroj: ČSÚ

Ze statistik dokončených dřevostaveb z roku 2017 vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo dokončeno ve Středočeském kraji a to 550 ks domů, což je 25,5% z celkového počtu v ČR. Na druhém místě to byl Moravskoslezký kraj s 309 dokončenými domy (tj. 14,3%) a třetí byl kraj Jihomoravský (227 ks domů tj. 10,5%). Nejméně dřevostaveb bylo v roce 2017 dokončeno v Karlovarském kraji (35 ks) a v Praze (35 ks).

Zajímavým ukazatelem může být i srovnání investičních nákladů vynaložených na dřevostavby v jednotlivých krajích.

Investiční náklady na dřevostavby v roce 2017 (tři kraje s největšími investicemi do dřevostaveb)

KrajInvestiční náklady na dřevostavby (v tis. Kč bez DPH)Počet domů (dřevostaveb) v ksPrůměrné investiční náklady na 1 dům (v tis. Kč bez DPH)
Středočeský1 677 8585503 051
Moravskoslezský904 1763092 926
Jihomoravský670 4622272 954
Ostatní kraje3 154 4861 0732 940
Celkem ČR6 406 9822 1592 968

Zdroj: ČSÚ

Výrobce tepelné techniky bude jistě zajímat i rozdělení realizovaných dřevostaveb podle třídy energetické náročnosti a podle způsobu vytápění.

Dřevostavby podle tříd energetické náročnosti
(srovnání 2016 a 2017)

RokTřída A (v%)Třída B (v%)Třída C (v%)
2016959,131,8
20176,663,829,6

Zdroj: ČSÚ

Z tabulky vyplývá, že v roce 2017 bylo v ČR postaveno téměř 64% všech dřevostaveb v energetické třídě B. Oproti roku 2016 poklesl podíl domů postavených ve třídě A (možná z důvodu vyšších pořizovacích cen těchto domů) a mírně také poklesl podíl dokončených domů ve třídě C, což je dobře a signalizuje to použití kvalitnějších obvodových stěn a lepších izolačních materiálů, protože se stavby přesouvají z energetické třídy C do třídy B.

Struktura dokončených dřevostaveb podle druhu vytápění

Druh vytápěníPočet dřevostaveb (v ks)Podíl druhu vytápění (v%)
Plyn2059,5
Uhlí462,1
Dřevo, brikety, biomasa1517,0
Dřevěné a rostlinné pelety70,3
Elektřina1 53771,2
Tepelné čerpadlo2039,4
Solární kolektory60,3
Ostatní40,2
Celkem ČR2 159100,0

Zdroj: ČSÚ

Z přehledu je patrné, že v roce 2017 zvolilo nejvíce zákazníků pro vytápění svého domu jako zdroj elektrickou energii (71,2% domů). Zajímavý je i zvyšující se podíl tepelných čerpadel, která byla použita u 203 ks domů (9,4%) a strukturálně se vyrovnala podílu topení plynem (9,5%).

Struktura dokončených dřevostaveb podle počtu podlaží

Z hlediska počtu podlaží je možno konstatovat, že v celostátním průměru bylo u dřevostaveb realizováno 50% domů dvoupodlažních a 50% jednopodlažních (bungalovů). Nejvíce dvoupodlažních dřevostaveb bylo dokončeno v Praze, kde byl průměrný počet podlaží 1,9 na dům. To koresponduje s neúměrně vysokou cenou pozemků v Praze, což vede k minimalizaci plochy stavebních parcel pro rodinné domy a tedy k větší výstavbě dvoupodlažních domů na menších pozemcích. Na druhou stranu se nejvíce jednopodlažních bungalovů staví v Jihočeském, Plzeňském a Olomouckém kraji, kde je průměrný počet podlaží na jeden dům 1,4.

Struktura dokončených dřevostaveb podle velikosti užitkové plochy

Zajímavým ukazatelem je i průměrná užitková plocha jednoho bytu v dřevostavbě. V Praze je to 138,4 m²/byt, ve Zlínském kraji 127,4 m²/byt a Karlovarském kraji 122,9 m² /byt. Nejmenší průměrná užitková plocha jednoho bytu v dřevostavbě byla v Olomouckém kraji a to 93,6 m²/byt.

Závěr

Jsem rád, že se dřevostavbám v České republice tak dobře daří (viz úvod tohoto článku) a že taky máme k dispozici data, která nám pomáhají při plánovaní stanovení strategických úvah o rozvoji dřevostaveb do budoucna. Za kvalitní statistické podklady bych chtěl poděkovat Českému statistickému úřadu, jmenovitě paní Ing. Cuřínové a paní Ing. Lukavcové.

Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů
16.8.2018

×

Novinka! Podlahové vykurovanie fermacell® Therm25

Predstavujeme Vám revolučnú novinku v oblasti podlahového vykurovania - systém teplovodného vykurovania fermacell® Therm25.
  • Frézovaná sadrovláknitá doska pre priame uloženie vykurovacej hadice
  • Nízka inštalačná výška - od 35 mm!
  • Pochôdze po 24 hodinách
  • Rýchly a jednoduchý systém
Zistiť viac o Therm25
×