Novinka! Podlahové vykurovanie fermacell® Therm25

Rekonštrukcia podláh podlahovými prvkami fermacell® v pamiatkovo chránenej staničnej budove v Plzni

Rekonštrukcia podláh podlahovými prvkami fermacell® v pamiatkovo chránenej staničnej budove v Plzni

27.9.2023
 
Staničná budova v Plzni stojí už viac ako 100 rokov a zub času, vojnové škody a nutnosť reagovať na potreby súčasných dopravcov a cestujúcich viedli Správu železníc v úlohe investora k rozsiahlej rekonštrukcii pamiatkovo chránenej budovy. V časti 2. nadzemného podlažia, kde bude okrem iného zázemie s kanceláriami, našli uplatnenie sadrovláknité podlahové prvky a vyrovnávací podsyp fermacell®.
 
Pôvodná noblesná rakúsko-uhorská podoba objektu bola poznačená najmä 2. svetovou vojnou, kedy v roku 1945 budova dostala pri intenzívnom nálete spojeneckých bombardérov niekoľko priamych zásahov, ktoré si následne vyžiadali mnoho stavebných úprav. Jednalo sa napr. o strhnutie pôvodnej a vybudovanie novej hornej haly rozšírenej na úkor pôvodných reštaurácií a salónikov či opravu a osadenie tlakovou vlnou vybočenej postrannej kupole schodiskovej veže do svojej pôvodnej polohy.
 
Celková rekonštrukcia budovy Hlavnej stanice v Plzni začala v máji 2021
„Stavba nadväzuje na modernizáciu nástupíšť a ďalších častí stanice, ktorá prebehla v minulých rokoch. Hlavná je celková rekonštrukcia pamiatkovo chránenej staničnej budovy z roku 1907,“ upozornil vtedy generálny riaditeľ Správy železníc Jiří Svoboda. Celý objekt dostane novú strechu aj fasádu. Najvýraznejšia zmena sa odohrá v hornej hale, ktorá novo získa ráz obchodnej pasáže. V opravenej budove bude neprehliadnuteľné výrazné presvetlenie tejto haly, ktorá bude fungovať ako otvorená čakáreň s obchodnými pasážami. Projektanti pri súčasných úpravách budovy počítajú aj s nástupom nových dopravcov, ktorí budú v budove tiež potrebovať zázemie. Tomu budú zodpovedať nielen nové pokladne, ale aj nevyhnutné kancelárie vo vyšších poschodiach budovy.
 
V tendri zvíťazilo združenie firiem Metrostav DIZ, OHL ŽS a Avers, na rekonštrukciu majú firmy podľa harmonogramu 805 dní, kompletne hotovo má byť v máji 2024. Projektovú dokumentáciu spracoval generálny projektant SUDOP PRAHA a.s., projektové stredisko Plzeň v spolupráci s Ateliérom Soukup Opl Švehla s.r.o.. Zodpovedným projektantom staničnej budovy bol Ing. arch. Jiří Mašek. V prvom roku rekonštrukcie sa úpravy týkali predovšetkým zázemia spodnej haly a centrálneho schodiska, ktoré doplnili dva eskalátory. V januári 2022 sa cestujúcim uzavrela spodná časť odchodovej haly a všetky služby sa premiestnili iba do horných priestorov. V súčasnej dobe už prebieha rekonštrukcia 2.NP, kde sú a budú inštalované suché podlahové systémy fermacell®.
 
Spoločnosť James Hardie Europe začala riešiť svoj podiel na rekonštrukcii podláh 2.NP plzenskej staničnej budovy na konci roka 2019
Správa SUDOPu popísala stavebno-technický stav budovy v roku 2020 ako havarijný. „Stavebne technický stav bol v rámci tvorby projektovej dokumentácie zhodnotený vykonanými stavebno-technickými prieskumami. V stručnosti možno zo záverov prieskumov vytiahnuť napr., že pri stropných trámoch aj doskách záklopov bolo vo vybraných prevedených sondách zistené poškodenie drevokaznými hubami a drevokazným hmyzom. Vybrané stropné konštrukcie sú preťažené a značne deformované. Statickým posúdením vybraných stropných konštrukcií bolo preukázané, že tieto konštrukcie nevyhovujú ani na existujúce zaťaženie. Nosné konštrukcie striech sú lokálne poškodené vplyvom zatekania a taktiež napadnutím drevokaznými hubami a drevokazným hmyzom. Vykonaný prieskum vlhkosti a salinity preukázal relatívne vysokú vlhkosť muriva aj vysoký obsah síranov a dusičnanov. Objekt nemá funkčnú hydroizoláciu. Pôvodná vodorovná hydroizolácia zastihnutá v podlahe vo forme asfaltového náteru je za hranicou životnosti a zvislá hydroizolácia napospol úplne chýba. Omietky stien a klenieb v priestoroch suterénu sú na mnohých miestach degradované alebo už úplne chýbajú. Podľa programu rekonštrukcie a revitalizácie osobných nádraží (PRRON), ktorý vychádza z Koncepcie pre nakladanie s nehnuteľnosťami osobných železničných staníc, je hodnota opotrebenia objektu 87,22 %, čo prezentuje havarijný stav.“
 
„Tri muchy jednou ranou“ vďaka podlahovému systému fermacell®
Ing. Radomír Dvořák, projekčný konzultant spoločnosti James Hardie Europe, ktorý skladbu suchých podláh 2. NP plzenskej staničnej budovy v spolupráci s Ing. Arch. Maškom z plzenského projektového strediska SUDOP Praha riešil, k projektu uvádza: „V princípe sa hľadalo riešenie pre výmenu drevených trámových konštrukcií, ktoré boli napadnuté drevokazným hmyzom, hubami a nevyhovovali na statické posúdenie, pre budúce využitie – primárne kancelárie a zázemie pracovníkov dráh. Nosná konštrukcia bola daná - oceľobetónový strop s trapézom a nadbetonávkou. Následne sme spoločne s projektantmi riešili porovnanie nerovností nadbetonávky, akustické parametre (splnenie parametrov predovšetkým na kročajovú, ale aj na vzduchovú nepriezvučnosť) a pevný a stabilný podklad v prevádzke kancelárií.“

Pôvodne spoločnosť James Hardeie Europe pre 2.NP navrhla túto skladbu:
 • marmoleum (chodby), (záťažový koberec min. 5 mm v kanceláriách)
2mm
 • podlahové sadrovláknité prvky fermacell® 2 E 22
25 mm
 • drevovláknitá doska
20 mm
 • vyrovnávací podsyp fermacell®
30 mm
 • oceľobetónový strop 100 mm, (trapéz, vlna 50 mm, 50 mm betón nad vlnou)
100 mm
 • vzduchová dutina
320 mm
 • nosný rošt SDK podhľadu
27 mm
 • sadrokartónový podhľad
12,5mm

„Neskôr sme skladbu zmenili a namiesto podlahových prvkov fermacell 2 E 22, tvorených dvoma podlahovými doskami fermacell 12,5 mm a drevovláknitou doskou 20 mm, sme do skladby zaradili podlahové prvky fermacell® 2 E 33 a vyrovnávací podsyp fermacell®. Podlahové prvky fermacell 2 E 33 tvoria dve sadrovláknité dosky fermacell 12,5 mm a nakašírované drevovláknité dosky hrúbky 10 mm. Akusticky nám skladba stále vychádzala a vďaka tejto zmene sa zjednodušila pokládka, pretože namiesto troch vrstiev (našich podlahových prvkov, drevovláknitých dosiek a podsypu sa pokladajú iba dve vrstvy (vyrovnávací podsyp fermacell v hrúbke 35 až 55 mm a podlahové prvky fermacell® 2 E 33 v hrúbke 35 mm),“ hovorí Ing. Radomír Dvořák.
 
Podlahové prvky fermacell® sú na časti 2.NP v mieste kancelárií a ich celkový rozsah je cez 2000 m2. V lete 2023 bola časť už dodaná a položená, zvyšok sa pokladal v 2. polovici tohto roku. Realizáciu podláh fermacell® zaisťovala spoločnosť Stavby Linka z Plzne.
 
Podlahové prvky fermacell 2 E 33® sa používajú v skladbách suchých podláh v starej zástavbe (najmä v rekonštrukciách starých stavieb), ale aj v novostavbách. Slúžia hlavne ako kročajový alebo vzduchový izolant v ťažkej/ľahkej skladbe podlahy. Splnia aj vysoké požiadavky na zvukovú izoláciu
medziposchodia. Vysoká je aj ich požiarna odolnosť (REI 90) – pokiaľ je konštrukcia trámového stropu vystavená požiaru zhora.
Rekonštrukcia podláh podlahovými prvkami fermacell® v pamiatkovo chránenej staničnej budove v Plzni
Rekonštrukcia podláh podlahovými prvkami fermacell® v pamiatkovo chránenej staničnej budove v Plzni
Rekonštrukcia podláh podlahovými prvkami fermacell® v pamiatkovo chránenej staničnej budove v Plzni
Rekonštrukcia podláh podlahovými prvkami fermacell® v pamiatkovo chránenej staničnej budove v Plzni
Rekonštrukcia podláh podlahovými prvkami fermacell® v pamiatkovo chránenej staničnej budove v Plzni
Rekonštrukcia podláh podlahovými prvkami fermacell® v pamiatkovo chránenej staničnej budove v Plzni

 
×

Novinka! Podlahové vykurovanie fermacell® Therm25

Predstavujeme Vám revolučnú novinku v oblasti podlahového vykurovania - systém teplovodného vykurovania fermacell® Therm25.
 • Frézovaná sadrovláknitá doska pre priame uloženie vykurovacej hadice
 • Nízka inštalačná výška - od 35 mm!
 • Pochôdze po 24 hodinách
 • Rýchly a jednoduchý systém
Zistiť viac o Therm25
×