Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Priečky nového moderného pavilónu interny Nemocnice AGEL v Šternberku sú opláštené doskami fermacell®

Priečky nového moderného pavilónu interny Nemocnice AGEL v Šternberku sú opláštené doskami fermacell®

21.7.2023
Existujúce interné oddelenie bolo pôvodne v starej nevyhovujúcej budove a namiesto zložitých opráv sa vlastník nemocnice, Olomoucký kraj, rozhodol pre novú modernú stavbu, ktorej riešenie znesie porovnanie s budúcimi štandardmi 21. storočia. Budova má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. So susednými pavilónmi je prepojená koridormi, ktoré umožnia presun pacientov „suchou“ nohou k potrebným vyšetreniam. Pavilón je nízkoenergetický a úplne sebestačný, s fotovoltaikou na streche a rekuperáciou vody. Predobrazom šternberského pavilónu sa stala II. interná klinika – gastroenterológia a geriatria Fakultná nemocnica Olomouc so štandardmi pasívnej budovy. Obe nemocničné budovy projektovalo štúdio Adam Rujbr Architects s.r.o.. Nový pavilón v Šternberku stavala od mája 2020 spoločnosť OHL ŽS, dokončený bol na jar 2022 a od leta 2022 už je v plnej prevádzke.

Architektonické štúdio Adam Rujbr Architects má vo svojom portfóliu aj veľké projekty nemocníc
Štúdio má sídlo v Brne a pobočku v Prahe a má bohaté skúsenosti s návrhmi a realizáciami radu bytových interiérov, rodinných domov, obytných komplexov i rekonštrukciami bytov, domov a iných objektov. Zvláštnou kapitolou sú stavby pre kultúru, ateliér je autorom niekoľkých rekonštrukcií kultúrnych domov, divadiel a multifunkčných sál. V portfóliu Adam Rujbr Architects sú aj veľké projekty nemocníc – v posledných rokoch navrhoval ich tím architektov a projektantov napríklad objekty pre nemocnice v Tišnove, Olomouci a vo Fakultnej nemocnici Kráľovskej Vinohrady, kde bola podľa ich projektu realizovaná novostavba pavilónu dermatológie a paliatívnej starostlivosti a rekonštruovaný pavilón.

Pavilón interny v Šternberku je navrhnutý ako jednoduchá kubická stavba, ktorá vďaka svojmu tvaru a materiálovému riešeniu pôsobí moderne a jednoducho
Budova si vďaka jednoduchému tvaru a farbe môže dovoliť ozvláštnenie v podobe zdanlivo náhodne rozmiestnených okien s antracitovými rámami, ktoré príjemne kontrastujú s jednoduchou hmotou a dodávajú jej prvok originality. V rovnakom odtieni sú riešené kastlíky na vonkajšie žalúzie a zastrešenie oboch vstupov, tiahnuce sa po východnej fasáde objektu. Použitie obmedzeného množstva farieb a materiálov na objekte ponecháva priestor na ďalšie estetické úpravy v okolí nového pavilónu.

Nový pavilón pozostáva z podzemného podlažia, kde sa nachádza technické zázemie budovy a šatne zamestnancov a nad ním sú ďalšie štyri podlažia
Do prvého podlažia je začlenený ambulantný trakt so všetkými odbornými ambulanciami. Do plánovanej realizácie urgentného príjmu nemocnice bude v týchto priestoroch prechodne aj akútna príjmová interná ambulancia. Druhé a tretie podlažie je vyčlenené pre štandardnú lôžkovú časť, kedy sa na každom poschodí nachádza trinásť dvojlôžkových izieb. V poslednom štvrtom poschodí je umiestnená jednotka intenzívnej starostlivosti o desiatich lôžkach.


 

Fermacell® sa aj tu osvedčil ako jedna doska na všetko
Zvislé nosné konštrukcie hornej stavby objektu boli navrhnuté ako železobetónové monolitické steny a stĺpy. Priečky sú podľa Ing. Michala Surky z ateliéru Adam Rujbr Architects vykonané prevažne zo sadrovláknitých dosiek fermacell® v rôznych skladbách podľa požadovanej požiarnej odolnosti, akustických požiadaviek a hrúbky steny. Priečky medzi vyšetrovňami navzájom a medzi vyšetrovňami a chodbami majú zvláštne požiadavky na akustické vlastnosti. Vážená laboratórna nepriezvučnosť navrhnutých priečok je Rw = min. 53 dB. Všetky deliace konštrukcie museli spĺňať normovú zvukovú nepriezvučnosť min. 47 dB. „Obklady doskovými materiálmi sme u skôr projektovaných nemocníc riešili klasickými alebo špecializovanými sadrokartónovými doskami, ale v novom pavilóne v Šternberku sme dali prednosť fermacellu®. Dôvodom je vysoká pevnosť a mechanická odolnosť týchto dosiek, navyše aj pri jednovrstvovom opláštení plní fermacell® požiadavky na požiarnu odolnosť a akustiku, ktoré sme pre vnútorné priečky nového pavilónu stanovili. Výhodou je aj zisk priestoru pre vnútorné rozvody a rýchlejšia realizácia priečok.“

Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, vedúca technického oddelenia spoločnosť James Hardie Europe k výhodám použitia dosiek fermacell® v projekte ešte dodáva: „Fermacell® prináša projektantom možnosť jednoduchého plánovania. V projekte sa používa iba jeden druh dosky. Žiadne rôzne farebné dosky s rôznymi vlastnosťami, ako je to pri sadrokartóne. Je to jedna doska na všetko. Tým je daná aj jednoduchá logistika a spracovanie na stavbe.“

Názov stavby: SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – „Pavilon interny“
Investor: AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
Projekt: Adam Rujbr Architects s.r.o.
Termín realizácie: 2020-2022
Generálny dodávateľ: OHL ŽS, a.s.
Kompetencie James Hardie Europe: sadrovláknité dosky fermacell® na opláštenie vnútorných priečok


 

 


 

 

 

 

 
 Nový pavilón interny vyrástol v Nemocnici AGEL Šternberk v mieste bývalého riaditeľstva a v blízkosti hlavného vchodu do areálu. Okrem oddelenia interny sa do nového objektu vošlo lôžkové oddelenie neurológie, ambulantný trakt so špecializovanými ordináciami a jednotka intenzívnej starostlivosti pre akútnych pacientov. Na opláštenie vnútorných priečok nového objektu v nemocnici sú použité sadrovláknité dosky fermacell®.
 
Existujúce interné oddelenie bolo pôvodne v starej nevyhovujúcej budove a namiesto zložitých opráv sa vlastník nemocnice, Olomoucký kraj, rozhodol pre novú modernú stavbu, ktorej riešenie znesie porovnanie s budúcimi štandardmi 21. storočia. Budova má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. So susednými pavilónmi je prepojená koridormi, ktoré umožnia presun pacientov „suchou“ nohou k potrebným vyšetreniam. Pavilón je nízkoenergetický a úplne sebestačný, s fotovoltaikou na streche a rekuperáciou vody. Predobrazom šternberského pavilónu sa stala II. interná klinika – gastroenterológia a geriatria Fakultná nemocnica Olomouc so štandardmi pasívnej budovy. Obe nemocničné budovy projektovalo štúdio Adam Rujbr Architects s.r.o.. Nový pavilón v Šternberku stavala od mája 2020 spoločnosť OHL ŽS, dokončený bol na jar 2022 a od leta 2022 už je v plnej prevádzke.
 
Architektonické štúdio Adam Rujbr Architects má vo svojom portfóliu aj veľké projekty nemocníc
Štúdio má sídlo v Brne a pobočku v Prahe a má bohaté skúsenosti s návrhmi a realizáciami radu bytových interiérov, rodinných domov, obytných komplexov i rekonštrukciami bytov, domov a iných objektov. Zvláštnou kapitolou sú stavby pre kultúru, ateliér je autorom niekoľkých rekonštrukcií kultúrnych domov, divadiel a multifunkčných sál. V portfóliu Adam Rujbr Architects sú aj veľké projekty nemocníc – v posledných rokoch navrhoval ich tím architektov a projektantov napríklad objekty pre nemocnice v Tišnove, Olomouci a vo Fakultnej nemocnici Kráľovskej Vinohrady, kde bola podľa ich projektu realizovaná novostavba pavilónu dermatológie a paliatívnej starostlivosti a rekonštruovaný pavilón.
 
Pavilón interny v Šternberku je navrhnutý ako jednoduchá kubická stavba, ktorá vďaka svojmu tvaru a materiálovému riešeniu pôsobí moderne a jednoducho
Budova si vďaka jednoduchému tvaru a farbe môže dovoliť ozvláštnenie v podobe zdanlivo náhodne rozmiestnených okien s antracitovými rámami, ktoré príjemne kontrastujú s jednoduchou hmotou a dodávajú jej prvok originality. V rovnakom odtieni sú riešené kastlíky na vonkajšie žalúzie a zastrešenie oboch vstupov, tiahnuce sa po východnej fasáde objektu. Použitie obmedzeného množstva farieb a materiálov na objekte ponecháva priestor na ďalšie estetické úpravy v okolí nového pavilónu.
 
Nový pavilón pozostáva z podzemného podlažia, kde sa nachádza technické zázemie budovy a šatne zamestnancov a nad ním sú ďalšie štyri podlažia
Do prvého podlažia je začlenený ambulantný trakt so všetkými odbornými ambulanciami. Do plánovanej realizácie urgentného príjmu nemocnice bude v týchto priestoroch prechodne aj akútna príjmová interná ambulancia. Druhé a tretie podlažie je vyčlenené pre štandardnú lôžkovú časť, kedy sa na každom poschodí nachádza trinásť dvojlôžkových izieb. V poslednom štvrtom poschodí je umiestnená jednotka intenzívnej starostlivosti o desiatich lôžkach.
 
Fermacell® sa aj tu osvedčil ako jedna doska na všetko
Zvislé nosné konštrukcie hornej stavby objektu boli navrhnuté ako železobetónové monolitické steny a stĺpy. Priečky sú podľa Ing. Michala Surky z ateliéru Adam Rujbr Architects vykonané prevažne zo sadrovláknitých dosiek fermacell® v rôznych skladbách podľa požadovanej požiarnej odolnosti, akustických požiadaviek a hrúbky steny. Priečky medzi vyšetrovňami navzájom a medzi vyšetrovňami a chodbami majú zvláštne požiadavky na akustické vlastnosti. Vážená laboratórna nepriezvučnosť navrhnutých priečok je Rw = min. 53 dB. Všetky deliace konštrukcie museli spĺňať normovú zvukovú nepriezvučnosť min. 47 dB. „Obklady doskovými materiálmi sme u skôr projektovaných nemocníc riešili klasickými alebo špecializovanými sadrokartónovými doskami, ale v novom pavilóne v Šternberku sme dali prednosť fermacellu®. Dôvodom je vysoká pevnosť a mechanická odolnosť týchto dosiek, navyše aj pri jednovrstvovom opláštení plní fermacell® požiadavky na požiarnu odolnosť a akustiku, ktoré sme pre vnútorné priečky nového pavilónu stanovili. Výhodou je aj zisk priestoru pre vnútorné rozvody a rýchlejšia realizácia priečok.“
 
Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, vedúca technického oddelenia spoločnosť James Hardie Europe k výhodám použitia dosiek fermacell® v projekte ešte dodáva: „Fermacell® prináša projektantom možnosť jednoduchého plánovania. V projekte sa používa iba jeden druh dosky. Žiadne rôzne farebné dosky s rôznymi vlastnosťami, ako je to pri sadrokartóne. Je to jedna doska na všetko. Tým je daná aj jednoduchá logistika a spracovanie na stavbe.“
 
Názov stavby: SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – „Pavilon interny“
Investor: AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
Projekt: Adam Rujbr Architects s.r.o.
Termín realizácie: 2020-2022
Generálny dodávateľ: OHL ŽS, a.s.
Kompetencie James Hardie Europe: sadrovláknité dosky fermacell® na opláštenie vnútorných priečok
 
Priečky nového moderného pavilónu interny Nemocnice AGEL v Šternberku sú opláštené doskami fermacell®
Priečky nového moderného pavilónu interny Nemocnice AGEL v Šternberku sú opláštené doskami fermacell®
Priečky nového moderného pavilónu interny Nemocnice AGEL v Šternberku sú opláštené doskami fermacell®
Priečky nového moderného pavilónu interny Nemocnice AGEL v Šternberku sú opláštené doskami fermacell®


 
×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
  • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
  • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
  • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
  • Inovácie a súčasné trendy 
  • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×