Nové rozšírené možnosti použitia: fermacell® Therm25™ je vhodný aj do vlhkých miestností

Nové rozšírené možnosti použitia: fermacell® Therm25™ je vhodný aj do vlhkých miestností

18.7.2023
 
Systém podlahového vykurovania fermacell® Therm25™ je možné použiť vo vlhkých miestnostiach v súlade s požiadavkami tried zaťaženia vlhkosťou W0-I (veľmi nízke), W1-I (nízke) a W2-I (mierne) podľa klasifikácie normy DIN 18534. V tomto prípade je cementom pojená doska pre vlhké miestnosti fermacell® Powerpanel H2O, ktorá sa lepí a skrutkuje alebo prišíva ako ďalšia vrstva nad prvkami Therm25™, dodatočne odolná pre triedu zaťaženia vlhkosťou W2-I.
 
So systémom podlahového vykurovania fermacell® Therm25™ má spoločnosť James Hardie vo svojom portfóliu vhodné riešenie najmä na renovácie a rekonštrukcie. Systém má štíhlu konštrukciu, relatívne nízku hmotnosť a je možné ho ľahko a rýchlo spracovať. Suchá inštalácia zaručuje, že po podlahe je možné chodiť a užívať ju už po 24 hodinách. Po úspešných testoch v aplikačnej praxi James Hardie je teraz jasné: prvky fermacell® Therm25™ sú vhodné aj pre vlhké priestory, ktoré sa nachádzajú napríklad v domácich priestoroch, kanceláriách a administratívnych a podobne využívaných budovách. V závislosti na triede zaťaženia vlhkosťou sú možné rôzne konštrukcie podláh:
 
Trieda zaťaženia vlhkosťou W0-I (veľmi nízke namáhanie vodou) a trieda W1-I (nízke namáhanie vodou):
  • fermacell® Therm25™ so sadrovláknitou doskou fermacell® na hornej strane,
  • fermacell® Therm25™ s hydroizolačným materiálom na hornej strane,
  • fermacell® Therm25™ nalepený na podklad s hydroizolačným materiálom na hornej strane.
 
V triede zaťaženia vlhkosťou W0-I nie je vyžadovaná žiadna hydroizolácia za predpokladu, že sú prítomné vodoodpudivé povrchy. Výrobca však upozorňuje, že tesnenie musí byť vykonané, pokiaľ to objednávateľ alebo projektant považuje za nevyhnutné. Naproti tomu v triede dopadu vody W1-I je nutná hydroizolácia v kombinácii s tekutými, doskovými alebo fóliovými hydroizolačnými materiálmi. Veľmi dôležité: v oblasti podlahových vpustí, napr. v bezbariérových sprchách, nie sú tieto konštrukcie prípustné.  
 
Trieda zaťaženia vlhkosťou W2-I (mierne namáhanie vodou):
  • fermacell® Therm25™ s hornou vrstvou z dosiek fermacell® Powerpanel H2O.

 
Cementovláknitá doska fermacell® Powerpanel H2O pre vlhké priestory je tu po celej ploche prilepená a priskrutkovaná alebo prišitá k prvkom podlahového vykurovania fermacell® Therm25™. Nutná je aj lepená hydroizolácia. Je možné použiť iba hydroizolačné materiály spojené minerálnymi alebo reakčnými živicami alebo hydroizolačné materiály vo forme dosiek alebo panelov. Použitie podlahových vykurovacích prvkov fermacell® Therm25™ nie je povolené v triede zaťaženia vlhkosťou W3-I (vysoké namáhanie vodou).
 
Obrazová časť:

 

V závislosti na konštrukcii spĺňa systém podlahového vykurovania fermacell® Therm25™ požiadavky tried zaťaženia vlhkosti W0-I (veľmi nízke), W1-I (nízke) a W2-I (mierne) podľa normy DIN 18534. To znamená, že rýchle a suché riešenie na inštaláciu systémov podlahového vykurovania je možné teraz použiť aj vo vlhkých miestnostiach.
 
Foto: James Hardie Europe GmbH
 

×

Novinka! Podlahové vykurovanie fermacell® Therm25

Predstavujeme Vám revolučnú novinku v oblasti podlahového vykurovania - systém teplovodného vykurovania fermacell® Therm25.
  • Frézovaná sadrovláknitá doska pre priame uloženie vykurovacej hadice
  • Nízka inštalačná výška - od 35 mm!
  • Pochôdze po 24 hodinách
  • Rýchly a jednoduchý systém
Zistiť viac o Therm25
×