Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Nová publikace „Fermacell: Navrhování a provádění dřevostaveb“ komplexně popisuje problematiku konstrukcí na bázi dřeva v návaznosti na českou legislativu

3.2.2014

Publikace „Fermacell Navrhování a provádění dřevostaveb“ je určena nejen architektům, projektantům a prováděcím firmám, ale také požárním preventistům, statikům, stavebním úřadům a školám. Zcela nová a zásadní publikace na českém trhu dřevostaveb představuje na téměř 140 stranách výsledek dlouholeté práce, znalostí a praktických zkušeností širokého expertního týmu společnosti Fermacell. Publikace je od začátku února zdarma ke stažení ve formátu PDF na webu společnosti Fermacell, v případě zájmu je možné objednat i zpoplatněnou tištěnou verzi.

V samostatných kapitolách první části s podtitulem „Navrhování“ jsou podrobně popsány požadavky na konstrukce na bázi dřeva a představeny jednotlivá možná řešení. V kapitole Statika a stabilita najde čtenář přehled platných norem a možnosti navrhování výztužných stěn v dřevostavbách. Kapitola je zakončena příkladem výpočtu výztužné stěny podle ČSN EN 1991 -1-1. Kapitola Požární bezpečnost staveb detailně představuje legislativní požadavky na dřevostavby. Jsou zde citované aktuální normy a předpisy a současně přesně vysvětleny pojmy požární bezpečnosti, jako např. třída reakce na oheň nebo druhy konstrukcí. Kapitolu uzavírají návrhy řešení skladeb a detailů požárních konstrukcí. V kapitole Ochrana proti hluku je čtenář seznámen se základními pojmy z oblasti akustiky. Na základě akustického štítku je pak možné udělat si obrázek o akustických vjemech mezi jednotlivými konstrukcemi. Na konci kapitoly jsou uvedena akustická měření konstrukcí a vlivy bočních cest a detailů. V kapitole Tepelná ochrana a ochrana proti vlhkosti jsou popsány aktuální požadavky na konstrukce. Další důležitou oblastí pro navrhování dřevostaveb je problematika trvanlivosti dřevěných prvků a deskových materiálů. Tomuto tématu se věnuje kapitola Trvanlivost. Kapitola Příklady konstrukčních řešení spojuje všechny požadavky dohromady a představuje řešení pro jednotlivé konstrukce rodinných a bytových domů, řadovek, hybridních konstrukcí a rekonstrukcí.

Druhá část publikace „Provádění“ se věnuje realizaci konstrukcí na bázi dřeva s použitím systémů fermacell. V úvodních kapitolách této části jsou popsány možnosti skladování deskového materiálu a podmínky pro jeho zpracování. Nechybí ani podrobné informace, jak desky zpracovávat a montovat na konstrukce. Kapitola 2.5 Technika spárování popisuje možnosti spojování deskového materiálu a řeší dilatační spáry. V dalších kapitolách jsou představeny detaily napojení jednotlivých konstrukcí a detaily k parobrzdné desce fermacell Vapor. Konec publikace se v kapitolách 2.10 a 2.11. věnuje použití systémů fermacell v exteriéru.

Z pohledu rozsahu a hloubky znalostí moderních dřevostaveb jde na českém trhu o skutečně unikátní vydání. Nová publikace Fermacell chce výrazně přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti těch výrobců a zhotovitelů dřevostaveb, kteří sádrovláknité a cementovláknité materiály fermacell ve svých objektech používají. Ostatní projektanti, architekti a provádějící firmy mohou z materiálu načerpat nové znalosti k dřevostavbám.
Celou publikaci můžete prohlížet zde...

×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
  • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
  • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
  • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
  • Inovácie a súčasné trendy 
  • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×