Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Firma Stavby 3000 s.r.o. Roberta Patery předvedla v Dejvicích šikovnost a um pravého fermacell experta

14.6.2015

Inspirativní a zdařilá rekonstrukce podlah na dřevěných trámových stropech staršího dejvického bytu spodlahovými systémy fermacell.

Dřevěné stropy mají na našem území silnou tradici. První trámové a fošnové stropní konstrukce můžeme najít už na stavbách zpočátku 11. století a pak vkaždém dalším historickém období srůznými obměnami systémů. Dřevěné stropy představovaly osvědčené řešení pro každý druh stavby, ať už se jednalo o reprezentační prostory nebo hospodářská stavení. Materiál pro jejich výrobu byl vždy snadno dostupný a velmi trvanlivý. Dřevěné stropy také plnily význam jakési „druhé střechy“ a dodávaly lidem pocit domova a bezpečí. Jejich výroba se učila vřemeslných dílnách od významných tuzemských i zahraničních mistrů nebo se dělila zotce na syna. Jejich vývoj se ale také na nějakou dobu zastavil zdůvodu nedostatečného zájmu mezi stavařskou inteligencí, kdy se do popředí začaly tlačit ocelové a betonové konstrukce.

Ke znovuobjevení dřevěných stropů došlo po vzoru skandinávských a amerických států na konci 20. století. Investoři i architekti se vrámci nového úsporného a ekologického myšlení vrátili kjejich největším výhodám: malé plošné hmotnosti, jednoduché technologii výroby a možnosti zajistit dobrou tepelnou a akustickou izolaci. Nenáročnými úpravami lze navíc zajistit požární odolnost stropní konstrukce až do REI 120 minut! Dřevěné trámové stropy se nejčastěji dostávají do centra pozornosti realizačních firem při rekonstrukcích podlah ve starší zástavbě. A právě tam se velmi dobře uplatňují výhody suchých podlahových systémů fermacell.

Ing. arch. Katarína Smejkalová, technický poradce Fermacell GmbH, o.s. Praha ktomu dodává: „U suchých konstrukcí obecně se nepracuje s žádnou vlhkostí, která nejenom prodlužuje dobu výstavby, ale může také poškodit stávající historické prvky. Proto by měl konstrukční systém u rekonstrukcí chráněných objektů odsouhlasit orgán státní památkové péče. Ku příkladu, anhydridový potěr po nanesení tuhne 48hod vuzavřeném prostoru, tedy vzdušná vlhkost stoupne tak vysoko, že ji okolní konstrukce a povrchy začnou přejímat. To způsobuje olupování maleb a omítek, bobtnání a praskání dřevěných prvků. Pak následuje proces schnutí, kde obecně platí- 1cm anhydridu- 1 týden schnutí. U cementových potěrů je situace ještě horší. Po nanesení se cementový potěr udržuje 2-3 dni pod vrstvičkou vody a samozřejmě vuzavřeném prostoru, aby se zabránilo rychlému smršťování a prasklinám. To by vjakékoliv starší zástavbě mohlo způsobit nevratné poškození, způsobené kondenzací v konstrukcích. Proces schnutí je pak přibližně 28 dnů. Na rozdíl od těchto postupů, suché podlahy jsou pochůzí okamžitě po pokládce a plně zatížitelné do 24 hodin. Další výhodou může být transport na stavbu a po stavbě, kde suché podlahy nevyžadují speciální čerpací techniku a je možné je položit i vtěžko přístupných prostorách. Protože suché podlahové systémy mají malou váhu, předejde se problémům se statikou. To vše považuji za silné argumenty pro suché podlahy - a je jich ještě mnohem víc ...“

K rozsáhlým rekonstrukcím dochází v posledním desetiletích zejména na bytových domech zobdobí od konce 19. století až do půlky 20. století. Typickým příkladem jsou například novoklasicistní bytové domy z20-30tých let ve starší pražské zástavbě. Jeden takový byt na Praze 6 – Dejvice se rozhodl jeho majitel rekonstruovat právě se systémy fermacell a povolal si na to osvědčenou firmu experta na tyto materiály Roberta Patery Stavby 3000 s.r.o.. Ta pracuje smateriály fermacell už od roku 2007 a má za sebou bezpočet zakázek sfermacellem. Kromě svých zkušeností se lidé ve firmě Roberta Patery mohou opřít o technické zázemí a servis firmy Fermacell, hlavní devizou společnosti Stavby 3000 s.r.o. je pak vysoká kvalita a rychlá realizace prací. Dokázala to i úspěšná a zpohledu kvality velmi zdařilá rekonstrukce dejvického bytu. Ta se týkala rekonstrukce podlah ve třech místnostech o celkové ploše přes 100 m² a realizovala se vprůběhu prázdnin loňského roku.

„Při rekonstrukci jsme původně chtěli zachovat původní záklopové desky, ale při odkrytí desek jsme zjistili, že jsou částečně poškozené. Prach ze stavební suti se částečně přesypal do prostoru trámového stropu, proto bylo potřeba záklopové desky opravit nebo vyměnit, uvolněná prkna se pak prošroubovaly do trámů.“, vysvětluje Robert Patera, majitel firmy Stavby 3000 s.r.o..

Hloubkové sondy na samotném začátku rekonstrukce pomohly určit stávající stav všech vrstev a na základě požadavků investora pak Robert Patera navrhl novou skladbu podlahy. Rekonstrukce navíc musela proběhnout tak, aby nebyl poškozen pohledový strop na straně sousedů. Stav podlah před rekonstrukcí a po jejich dokončení včetně postupu prací názorně ukazuje přiložená fotoreportáž.

Fotoreportáž:

Původní trámový strop, kde na stropnicích ležel jednoduchý prkenný záklop s násypem, ve kterém byly uloženy polštáře s dřevěnou podlahou.

1. Původní trámový strop, kde na stropnicích ležel jednoduchý prkenný záklop s násypem, ve kterém byly uloženy polštáře s dřevěnou podlahou. Spodní líc trámů byl z důvodu požární bezpečnosti a neprůzvučnosti opatřen prkenným podbíjením s rákosovými rohožemi a omítkou.

systém fermacell, vyrovnávací podsyp fermacell

2. Na původní záklop, který byl lokálně obnovený a prošroubovaný do trámů, byla umístěna geotextílie, voštinový systém fermacell, vyrovnávací podsyp fermacell, dřevovláknitá deska Steico Isorel, podlahový prvek fermacell 2E11 ( 2x10 mm sádrovláknitá deska fermacell) a celoplošně prolepená a prošroubovaná sádrovláknitá deska fermacell 10 mm. Povrchovou krytinu tvoří velkoformátová dlažba 600x600 mm, lepená flexibilním lepidlem.

Po odstranění hrubé podlahy a vyjmutí stropních polštářů bylo možno zkontrolovat kvalitu původního zásypu. V tomto případě se jednalo o nevhodnou a nesoudržnou stavební suť.

3. Po odstranění hrubé podlahy a vyjmutí stropních polštářů bylo možno zkontrolovat kvalitu původního zásypu. Vtomto případě se jednalo o nevhodnou a nesoudržnou stavební suť.

Suť se odstranila až na prkenný záklop. Povrch je dobré zbavit prašnosti, následně se kontroluje kvalita prken.

4. Suť se odstranila až na prkenný záklop. Povrch je dobré zbavit prašnosti, následně se kontroluje kvalita prken.

Pohled do trámové dutiny: prach ze stavební suti se částečně přesypal do prostoru

5. Pohled do trámové dutiny: prach ze stavební suti se částečně přesypal do prostoru. Zde je také možnost zkontrolovat záhlaví trámů, které jsou uložené vobvodové zdi. Toto místo často trpí na vzlínání vlhkosti, může být porušeno nejenom hnilobou, ale i dřevokaznými houbami a hmyzem.

Čištění dutiny: prázdná dutina mezi trámy může způsobit efekt „bubnu“ tím, že vní bude zvuk rezonovat

6. Čištění dutiny: prázdná dutina mezi trámy může způsobit efekt „bubnu“ tím, že vní bude zvuk rezonovat. Proto je vhodné ji částečně (ideálně do 2/3 výšky) vyplnit izolací.

Prkna, která jsou poškozena, se vymění, uvolněná prkna se prošroubují do trámů.

7. Prkna, která jsou poškozena, se vymění, uvolněná prkna se prošroubují do trámů. Záklop může být též tvořen dřevotřískovou deskou. Vobou případech se parametry záklopu určí na základě statického výpočtu, který počítá snovým zatížením od skladby podlahy i provozu.

Proti přesypávání malých částí do konstrukce stropu se použije geotextilie

8. Proti přesypávání malých částí do konstrukce stropu se použije geotextilie (např. 300 g/m). Její okraje se vploše překryjí alespoň o 200 mm a u stěny se vytáhnou do výšky podlahy- vytvoří tzv. vanu. Okrajový izolační pásek se položí po okraji celé místnosti a skrz geotextilii se bodově uchytí ke zdi.

Instalace vedené v podlaze musí být obaleny měkkou chráničkou.

9. Instalace vedené vpodlaze musí být obaleny měkkou chráničkou. Voština se nastříhá dle potřeby tak, aby vyplnila všechen prostor kolem trubek. Instalace se doporučuje vést alespoň 200 mm od stěny místnosti.

Podlahová voština vytvořila formu, která se bude vysypávat voštinovým zásypem.

10. Podlahová voština vytvořila formu, která se bude vysypávat voštinovým zásypem. Začíná se u vstupu do místnosti a pokračuje kprotilehlé zdi. Forma zaručí, že vcelé ploše podlahy bude stejně vysoká vrstva.

Aplikace voštiny musí být celoplošná, aby byla podlaha přitížena rovnoměrně.

11. 30 mm vysoký voštinový systém vytváří nutné přitížení podlahy o plošné hmotnosti 45 kg/m2. Je možné použít také 60 mm vysokou voštinu o plošné hmotnosti 90 kg/m2. Voštinu je možné přesypat o maximálně 5 mm. Aplikace voštiny musí být celoplošná, aby byla podlaha přitížena rovnoměrně.

Pro vyrovnání nerovností, akustickou izolaci nebo výplň prostoru se používá vyrovnávací podsyp fermacell.

12. Pro vyrovnání nerovností, akustickou izolaci nebo výplň prostoru se používá vyrovnávací podsyp fermacell. Musí být aplikován celoplošně vminimální tloušťce 10 mm. Odčítáním horních vrstev podlahy vznikne rovina, která nám určí maximální výšku podsypu- to může být až 100mm.

Srovnávacími latěmi se povrch uhladí do požadované podlahářské roviny

13. Srovnávacími latěmi se povrch uhladí do požadované podlahářské roviny – 2 mm / 2 m. Zvláštní pozornost je potřeba dávat u okrajů místnosti, přebytečný podsyp je nutno stahovat do plochy.

pokládka dřevovláknitých desek ve funkci kročejové izolace

14. Pro další pohyb vmístnosti se používají tzv. nášlapné ostrůvky zdeskového materiálu (např. podlahový prvek nebo polystyren), čímž se zabrání prošlápnutí podsypu. Následuje pokládka dřevovláknitých desek ve funkci kročejové izolace.

Firma Fermacell má pro každou skladbu podlahy vypracované přesné doporučení na druh a tloušťku izolantu

15. Dřevovláknité desky (např. Steico Isorel) se mohou použít maximálně ve třech vrstvách a to spotřebným překrytím spár. Firma Fermacell má pro každou skladbu podlahy vypracované přesné doporučení na druh a tloušťku izolantu - vzávislosti na zatížení prostoru a finální podlahové krytině.

Pokládka sádrovláknitých podlahových prvků fermacell

16. Pokládka sádrovláknitých podlahových prvků fermacell 2E11 (20 mm). Zdůvodu lepení velkoformátové dlažby (600x600 mm) je nutno prolepit podlahové prvky třetí vrstvou sádrovláknitých desek o tloušťce 10 nebo 12,5 mm. Klepení třetí vrstvy může dojít vprůběhu pokládky podlahových prvků (než začne expandovat podlahové lepidlo fermacell) nebo až po jeho vytvrdnutí a odstranění (24 hod).

Poznámka: fotoreportáž byla vytvořena z realizace tří místností téhož bytu, všechny byly vytvořeny ve stejném systému.

×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
  • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
  • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
  • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
  • Inovácie a súčasné trendy 
  • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×