Fermacell chrání konstrukce stěn na nové jednotřídce mateřské školy ve Všetatech - Přívorech

Fermacell chrání konstrukce stěn na nové jednotřídce mateřské školy ve Všetatech - Přívorech

30.7.2019
 
Výhody sádrovláknitých desek fermacell – statická pevnosti, odolnost, vysoká požární odolnost a vynikající akustické vlastností - se už opakovaně uplatnily na mnoha objektech nových i rekonstruovaných škol a školek, a to jak na bázi modulární výstavby, tak i u prefabrikovaných dřevěných konstrukcí. Výstavba jednotřídky ze dřeva s masivními dřevěnými panely Novatop v městysu Všetaty – Přívory však byla podle slov architekty Kláry Vratislavové z Prodesi/Domesi na poli veřejných staveb v České republice téměř "pionýrským" krokem. I tady si tvůrce a realizátor projektu - společnost Prodesi/Domesi - vybral na opláštění konstrukce stěn desky fermacell pro jejich vysokou požární odolnost.
 
Investorem nové jednotřídky byl městys Všetaty, architektem Ing. arch. Klára Vratislavová a Ing. arch. Pavel Horák z Prodesi/Domesi. Projekt včetně studie vznikal od listopadu 2017 do května 2018, samotná výstavba pak od července do prosince loňského roku. Práce na interiéru školy probíhaly od ledna do dubna letošního roku a 1. června 2019 byla školka slavnostně otevřena. Zastavěná plocha nové jednotřídky je cca 240 m2, užitná plocha 191 m2. Konstrukce stěn tvoří masivní dřevěné panely Novatop, stěny konstrukce jsou opláštěny deskami fermacell. Fasádní obklad tvoří modřín bez povrchové úpravy. Stavba je přihlášena do soutěže Stavba roku Středočeského kraje.
 
Kromě vstupu a prostoru pro přezouvání je součástí objektu kancelář a šatna pro personál, úklidová místnost, sklad (technická místnost), přípravna obědů, šatna pro děti, WC dětí, denní místnost, sklad učebních pomůcek a sklad matrací. Zastřešený vstupní prostor poskytuje ochranu před nepřízní počasí i letním sluncem a nabízí dostatek místa pro sezení. Velké okno umožňuje dětem oční kontakt s kamarády, kteří jsou již v šatně. V prostoru za vstupem se nachází lavice pro zouvání a obouvání bot, následuje šatna dětí, která je již "čistým prostorem". Kancelář s šatnou učitelek je umístěna tak, aby přímo navazovala na prostory, kde se přezouvají a převlékají děti. Spolu s prosklenými dveřmi tak dispozice usnadňuje dohled nad všemi místnostmi zejména v ranních hodinách. Přípravna obědů a svačin je přístupná ze "špinavých prostor" školy, aby se služba přivážející oběd nemusela přezouvat. Hlavní prostor celé budovy – denní místnost, přímo sousedí s toaletami, šatnou a výdejem jídla. Za vestavěnými skříněmi, na protilehlé straně denní místnosti, jsou umístěné sklady matrací a učebních pomůcek. Denní místnost je vizuálně výrazně propojená s přilehlou terasou, kterou ohraničuje živý plot.
 


Robert Sokol, starosta Městysu Všetaty, k novostavbě jednotřídky uvedl: „Jsme nové školce moc rádi a těšíme se, že jsme její kapacitou plně pokryli požadavky na počet nových umístění dětí.“ Ing. arch. Pavel Horák, jeden ze zakladatelů Prodesi/Domesi, k tomu dodal: „Věříme, že mateřská škola ve Všetatech jako moderní dřevostavba se stane inspirací pro další investory z veřejného sektoru, aby stavili na kvalitní architekturu a hodnotné vnitřní prostředí u nových investičních záměrů. Jsme přesvědčeni, že právě veřejné stavby by měli být svou komplexní kvalitou přínosem pro obyvatele obcí a příkladem pro ostatní, jak zlepšovat prostředí na vzdělávání, práci a život lidí.“ 
 
Novostavba jednotřídky doplňuje stávající budovu mateřské školy na společném pozemku, sloužícím pro venkovní pobyt dětí. Návrh reaguje na tvar pozemku tak, aby budova oddělila zahradu od silnice, přiléhající k její východní straně. Vstupní fasáda se obrací ke stávající budově a vytváří tak přirozený centrální prostor, kudy přicházejí rodiče s dětmi. Výhled do zahrady z denní místnosti je naopak díky prolomení západní fasády chráněn před provozem u vstupního prostoru. Prosklenými plochami se sníženým parapetem se hlavní místnost budovy otvírá do zahrady. Využití svislého laťování na fasádě umožňuje pracovat s mírou zakrytí okenních otvorů dle potřeby proslunění, soukromí a bezpečnosti.
 
Dispoziční řešení vzešlo nejen z požadavků vyhlášky, ale i z rozhovorů a diskuzí s učitelkami všetatské mateřské školy. Celkově je návrh založen na přehlednosti, vizuálním propojení prostorů, minimalizaci chodeb a maximálním využití podlažní plochy pro pohyb dětí. Prosklenými plochami, které zajišťují dostatek denního světla a výhled do zeleně, prostupuje zahrada do interiéru. V celém objektu jsou využity parapety snížené na přirozenou výšku pro děti. Nadsvětlíky interiérových dveří pomáhají propojovat prostory tam, kde plné dveře zajišťují soukromí.
 
Klára Vratislavová, architektka, Prodesi/Domesi: „Pro malou středočeskou obec byla výstavba jednotřídky ze dřeva velikým rozhodnutím. Na poli veřejných staveb je to v České republice téměř "pionýrský" krok. Věřím, že stavba pozitivně ovlivní vztah vyrůstající generace nejen ke dřevu jako udržitelné a krásné variantě, ale i k samotné architektuře. Díky konzultacím s paní zástupkyní jsme mohly skloubit architektonický i pedagogický pohled na prvky interiéru. Atmosféru interiéru spoluvytváří hlavní stavební materiál školky – smrkové dřevo. Jeho přirozenou kresbu jsem doplňovala jemnými odstíny s důrazem na detaily, které děti vnímají výrazně více než dospělí.“  
 
Prodesi je architektonické a projekční studio, které se specializuje výhradně na stavby
s použitím dřeva. Architektonický ateliér Prodesi založili v roce 2002 architekti Pavel Horák s Václavem Zahradníčkem. Zpočátku nebyla práce ateliéru úzce specializována. Poměrně brzy ale začali jeho zakladatelé čím dále tím více tíhnout ke dřevostavbám., konstrukcím ze dřeva a nakonec i k dřevěnému designu. Postupem času zjistili, že navrhnout dům je jedna věc a postavit jej je věc druhá. Chtěli mít přehled o tom, jak dům dopadne. Přirozeně tak vznikla společnost Domesi, která realizuje všechny domy navržené ateliérem Prodesi. Obě firmy jsou společně klientům partnerem od zajištění stavebního povolení až po předání klíčů od nového domu.
 
 
MŠ Všetaty-Přívory
Projekt (včetně studie): 11/2017 - 5/2018
Realizace: stavba 7/2018 – 12/2018, interiér 1/2019 – 4/2019
Investor: Městys Všetaty
Architekt: Prodesi/Domesi – Ing. arch. Klára Vratislavová, Ing. arch. Pavel Horák
Projektant: Ing. Josef Tománek
Interiér: Ing. arch. Klára Vratislavová
Projektový manažer: Ing. Zdeněk Konvalina
Stavební manažer: Ing. Jan Vodrážka
Příprava stavby: Ing. Jakub Dostál
Užitná plocha: 191 m2
Zastavěná plocha: 239,5 m2
.............................
 
Technické údaje:
konstrukce – masivní dřevěné panely Novatop
opláštění konstrukce stěn (protipožární účely) – sádrovláknité desky Fermacell
fasádní obklad – modřín, bez povrchové úpravy
okna – plastový rám antracitové barvy s izolačním trojsklem; vstupní fasáda – hliníkové rámy s izolačním trojsklem, vše s bezpečnostním sklem Connex
snížené parapety oken – 48 cm od podlahy, světlá výška místností – 3 m
stínění – exteriérové screenové rolety (dodavatel Hella)
topení – otopná desková tělesa napojená na plynový závěsný kondenzační kotel
větrání – větrání zajišťuje stacionární VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem
chlazení – podstropní kazetové klimatizační jednotky
interiérové dveře – celková výška 3 m, z toho 0,5 m nadsvětlík; ocelové zárubně (dodavatel HSE); 2 x dvoukřídlé dveře – dubová dýha

© Autor fotografií: Tomáš Princ
×

Novinka! Podlahové vykurovanie fermacell® Therm25

Predstavujeme Vám revolučnú novinku v oblasti podlahového vykurovania - systém teplovodného vykurovania fermacell® Therm25.
  • Frézovaná sadrovláknitá doska pre priame uloženie vykurovacej hadice
  • Nízka inštalačná výška - od 35 mm!
  • Pochôdze po 24 hodinách
  • Rýchly a jednoduchý systém
Zistiť viac o Therm25
×