Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Drevené hybridné konštrukcie výrazne skracujú dobu výstavby

Drevené hybridné konštrukcie výrazne skracujú dobu výstavby

23.3.2023
 
Vysokú spoľahlivosť vo fáze projektu, procese plánovania a stanovenia termínov dopĺňa perfektná kvalita realizácie
 
Trendy v stavebníctve vyrastajú z inovatívneho technického vývoja. Často sú tiež ekonomickou odpoveďou na požiadavky trhu. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v súčasnej dobe vyžaduje optimalizáciu procesov na stavenisku. Hybridné drevostavby sú na vzostupe ako systém, s ktorým je možné rýchlo, flexibilne a hospodárne stavať najrôznejšie budovy. Sadrovláknité dosky fermacell® hrajú pri týchto stavbách u nás aj v zahraničí prím.
 
Popri čisto drevených konštrukciách sa v posledných rokoch stále viac presadzuje hybridná metóda drevostavieb, najmä pri viacpodlažných stavbách. Cielene sa tu využívajú výhody masívnej a drevenej konštrukcie, opláštenej sadrovláknitými doskami fermacell®. Nosný železobetónový skelet ponúka výhody z hľadiska statiky a zvukovej izolácie, drevené rámové steny poskytujú veľmi dobré energetické vlastnosti a výhodu prefabrikácie. Pri rovnakých energetických vlastnostiach sú navyše štíhlejšie ako masívne stenové prvky a získavajú tak plusové body za priestorový zisk. Výhodou je tiež vysoká miera flexibility pôdorysu, a to nielen pri projektovaní novostavby, ale aj s ohľadom na neskoršie zmeny a prestavby.
 
Výhoda prefabrikácie
Hlavnou výhodou hybridnej drevostavby je použitie drevených rámových stien. Výroba v ideálnych podmienkach vo výrobnej hale výrobcu drevostavieb, nezávislá na poveternostných podmienkach, v sebe spája vysoký stupeň spoľahlivosti pri príprave s vysokou kvalitou spracovania v dobe realizácie. Hotové prvky je možné na stavenisku zmontovať v krátkom čase, čím sa výrazne skracuje doba výstavby v porovnaní s masívnymi stavebnými materiálmi. Obloženie sadrovláknitými doskami fermacell® výrazne podporuje kvalitatívne a časové prednosti týchto konštrukcií. Vďaka materiálovým a spracovateľským vlastnostiam podobným drevu sú dosky fermacell® tiež vhodným doplnkom drevených konštrukcií.
 
Najmä preto, že pozitívne stavebno-biologické vlastnosti sadrovláknitých dosiek fermacell®, ktoré sa vyrábajú z prírodných surovín – sadry, recyklovaného papiera a vody – v kombinácii s metódou drevostavby spĺňajú požiadavku na trvalo udržateľnú a zdravú výstavbu v priebehu celej stavby. V súčasnej dobe Inštitút Bauen und Umwelt e.V. potvrdil v EPD, že sadrovláknité dosky fermacell® a podlahové prvky fermacell® ukladajú CO2 a spĺňajú tak najvyššie požiadavky na udržateľnú výstavbu. To znamená, že sadrovláknité dosky fermacell® a podlahové prvky fermacell® je možné inštalovať vo všetkých budovách, ktoré majú byť posudzované podľa certifikačných systémov DGNB, BNB, BREEAM a LEED.
 
Časová výhoda
Sadrovláknité dosky fermacell® sa rýchlo a ľahko inštalujú. Niekoľkodennú aklimatizáciu nie je potrebné pred spracovaním brať do úvahy. Suchý spôsob výstavby tiež obmedzuje prenikanie stavebnej vlhkosti na minimum, takže odpadá aj dlhá doba vysychania. Následné remeslá môžu pokračovať v práci ihneď po inštalácii. Ďalší časový a finančný prínos je možné dosiahnuť obložením vnútornej strany obvodových stien doskami fermacell® Vapor. Tie majú vďaka špeciálnej laminácii nanesenej na zadnú stranu dosky parotesnú zábranu. To znižuje priepustnosť vodnej pary do tej miery, že ďalšie parotesné vrstvy v konštrukciách vonkajších stien nie sú nutné.
 
Výhoda stability
Konštrukcie so sadrovláknitými doskami fermacell® zaisťujú tiež vysokú stabilitu drevených prvkov. Možno ich totiž použiť ako na nosné, tak na stužujúce účely a je možné ich inštalovať na obloženie a opláštenie stavebných prvkov. Dosky vďaka svojej homogénnej štruktúre s výstužou z recyklovaných papierových vlákien ponúkajú vysokú mechanickú nosnosť.
 
Výhoda požiarnej ochrany
Sadrovláknité dosky výrobcu James Hardie Europe zaručujú v závislosti od konštrukcie protipožiarnu ochranu až do triedy požiarnej ochrany F120 a sú podľa normy STN EN 13501 definované ako nehorľavý stavebný materiál triedy A2.
 
Fasáda
Vonkajší stenový panel fermacell® Powerpanel HD je možné použiť na povrchovú úpravu vonkajších stien v drevostavbách. Plní nosnú a stužujúcu funkciu a je možné ho aplikovať priamo ako podkladovú dosku pod omietku. Vďaka svojim vynikajúcim protipožiarnym vlastnostiam sa dá využiť aj pre ohraničujúce konštrukcie. fermacell® Powerpanel HD je cementom pojená doska z ľahkého betónu, vystužená sklenými vláknami so sendvičovou štruktúrou. Samotný panel Powerpanel HD bez omietky dokáže zaistiť dočasnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi po dobu šiestich mesiacov. Vďaka dodatočne aplikovanému omietkovému systému potom poskytuje trvalo účinnú ochranu proti poveternostným vplyvom. V prípade použitia v obvodových stenách budov ponúka Powerpanel HD dobu požiarnej odolnosti F90-B pri jednovrstvovom opláštení s príslušnou celkovou konštrukciou. Dokonalým doplnkom a zároveň skutočnou alternatívou k bežným obkladom vonkajších stien sú obklady vo forme predsadenej prevetrávanej fasády s fasádnymi obkladmi Hardie® Plank a Hardie® Panel z vláknocementu. Poskytujú spoľahlivú ochranu pred poveternostnými vplyvmi a chránia pred požiarom, plesňami alebo škodcami. Sú tiež nezničiteľné pri extrémnych vplyvoch prostredia a poveternostných podmienkach. Investori a dodávatelia oceňujú najmä vlastnosti, ako je vysoká pevnosť a nízka hmotnosť, ktoré umožňujú rýchlu, hladkú a nekomplikovanú montáž.
Drevené hybridné konštrukcie výrazne skracujú dobu výstavby

Drevené hybridné konštrukcie výrazne skracujú dobu výstavby

RheinPalais Bonner Bogen – komplex administratívnych budov v Bonn-Beuele. Každá z budov má podzemné parkovanie, štyri alebo päť plných nadzemných podlaží plus najvyššie stupňovité podlažie. Projekt bol realizovaný podľa návrhu projekčnej kancelárie ARCHPLAN v Münsteri.

Popri čisto drevených konštrukciách sa v posledných rokoch stále viac presadzuje hybridná metóda drevostavieb, a to najmä pri viacpodlažných stavbách. Tu sa cielene využívajú výhody masívnej a drevenej konštrukcie. Sadrovláknité dosky fermacell® tu hrajú prím. Foto: © ARCHPLAN GmbH - Münster

 
RheinPalais Bonner Bogen – komplex administratívnych budov v Bonn-Beuele. Každá z budov má podzemné parkovanie, štyri alebo päť plných nadzemných podlaží plus najvyššie stupňovité podlažie. Projekt bol realizovaný podľa návrhu projekčnej kancelárie ARCHPLAN v Münsteri.

RheinPalais Bonner Bogen – komplex administratívnych budov v Bonn-Beuele. Každá z budov má podzemné parkovanie, štyri alebo päť plných nadzemných podlaží plus najvyššie stupňovité podlažie. Projekt bol realizovaný podľa návrhu projekčnej kancelárie ARCHPLAN v Münsteri.

Dosky fermacell® Powerpanel HD spĺňajú u nosných a výstužných stien z drevených prvkov statickú funkciu. Používajú sa ako staticky spolunosné a vystužujúce opláštenie vo vonkajších stavebných paneloch a slúžia na zavetrovanie, ako aj na zvislý prenos zaťaženia. Foto: © James Hardie Europe

Dosky fermacell® Powerpanel HD spĺňajú u nosných a výstužných stien z drevených prvkov statickú funkciu. Používajú sa ako staticky spolunosné a vystužujúce opláštenie vo vonkajších stavebných paneloch a slúžia na zavetrovanie, ako aj na zvislý prenos zaťaženia. Foto: © James Hardie Europe

Drevená konštrukcia, opláštená sadrovláknitými doskami fermacell®. Foto: © James Hardie Europe

Drevená konštrukcia, opláštená sadrovláknitými doskami fermacell®. Foto: © James Hardie Europe

Hardie® panely na fasáde Spolkovej agentúry pre životné prostredie (Umweltbundesamt) v Dessau

Hardie® panely na fasáde Spolkovej agentúry pre životné prostredie (Umweltbundesamt) v Dessau 
×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
  • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
  • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
  • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
  • Inovácie a súčasné trendy 
  • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×