Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Členství v ADMD i spolupráce s firmou Fermacell jsou pro Moravské dřevostavby důležité

21.5.2018

V průběhu letošního veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno byla na zasedání Výkonné rady Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) přijata za řádného člena společnost Moravské dřevostavby s.r.o. z Velkého Meziříčí. O významu tohoto kroku i o certifikaci a spolupráci s firmou Fermacell jsme během veletrhu vedli rozhovor s Ing. Alešem Tajbrem, Ph.D., ředitelem firmy Moravské dřevostavby.

Ing. Alešem Tajbr Ph.D.

Jeden ze základních předpokladů úspěchu vaší společnosti spočívá v použití těch nejkvalitnějších materiálů. Asi úplně nejvíce to platí pro vlastní nosnou konstrukci dřevostaveb - otázku řešení nosné konstrukce domu, jeho statiky, životnosti, akustiky a tepelně technických vlastností, považujete za naprosto stěžejní. Je to i důvod vaší spolupráce s firmou Fermacell?
„Ano, důvodem jsou však nejen samotné vlastnosti materiálů fermacell, ale velký význam má pro nás i servis a podpora lidí z týmu Fermacell. My máme naše domy certifikovány prostřednictvím Dřevařského ústavu (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.) jako nezávislé certifikační instituce a i při této certifikaci nám Fermacell hodně pomáhal. V řadě našich systémových skladeb máme fermacell jako statickou desku, deska Fermacell Vapor může fungovat také jako parozábrana. Pak je tady řada specifických příkladů, v nichž je fermacell nepostradatelný – u provětrávané fasády používáme jako podkladové desky cementovláknité desky fermacell, které jsou extrémně stabilní ve venkovním prostředí.“

Jakou formou podpora ze strany fermacell při certifikaci probíhala a co vám hlavně přinesla?
„Dala nám jistotu a přinesla úsporu času a know-how. Určitě by se přínos dal vyčíslit i v penězích, vždyť celý proces certifikace je záležitosti v řádu statisíců korun, ale nám šlo hlavně o spolehlivé a kvalitní konstrukce. Když Fermacell něco do svého katalogu dá, my to můžeme bez obav rychle použít a spolehnout se na to. Proč zmiňuji know-how? Díky spolupráci jsme získali, certifikované materiálové charakteristiky desek fermacell, statický předpis pro dimenzování konstrukcí, všechny výsledky zkoušek a posudky požárních konstrukcí, výsledky akustických zkoušek pro optimální skladbu konstrukcí, tepelně technické posouzení konstrukcí a kompletní katalog detailů fermacell. Úspora financí je důležitá, vždyť jedna požární zkouška stojí cca 250.000 korun a my ji nemusíme dělat, stačí využít katalog konstrukcí fermacell. Klíčová je ale ta jistota - skladby v katalozích fermacell jsou nadefinovány a my je můžeme snadno převzít a používat. Výhodou je i rychlost – řešení můžeme připravit a spočítat jeho cenu velmi rychle, což zákazníci samozřejmě oceňují. U dřevěných rámových konstrukcí bylo Dřevařským ústavem (VVÚD) jako autorizovanou osobou posuzováno a kontrolováno mnoho požadavků, přičemž velkou většinu nebylo nutné opětovně prověřovat v případě, že potřebné podklady nám dodal Fermacell jako výrobce stavebního materiálů. Toleranci rozměrů či vlhkost dřeva musela změřit autorizovaná osoba přímo u nás, ale ověřování spolehlivosti konstrukce, požární odolnosti, hořlavosti, vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, součinitele prostupu tepla, posouzení šíření vlhkosti, obsah těkavých látek a technickou dokumentaci – to vše nám svými podklady zajistil Fermacell. My jsme se tak mohli soustředit hlavně na systém řízení výroby a na práci pro naše klienty.“

Existuje podpora ze strany Fermacellu i v procesu výroby?
„Určitě, autorizovaná osoba průběžně kontroluje, jestli materiály správně používáme, například jestli natíráme hrany fermacellu před nanesením lepidla vlhkým štětcem, jestli dodržujeme rozteč sponek apod. Lidé z Fermacellu nás pravidelně školí a upozorňují na detaily, což považuji za velmi důležité nejen pro udržení certifikace, ale i pro udržení vysoké kvality práce našich dělníků a montážníků. Navíc jsme kromě základních požadavků stanovených státem jako nový řádný člen ADMD prošli certifikací Dokumentu národní kvality (DNK) a ta je ještě přísnější - každého půl roku se kontroluje i práce na staveništi v různých fázích rozestavěnosti domu. I tady musím ocenit servis ze strany Fermacellu – jejich aplikační technik na stavbu cca jednou za půl roku přijede a s našimi lidmi si vše podstatné projde. Upozorní na správné založení stavby, na detaily stěn, suchých podlah nebo sprchových prvků.“

U kterých typů objektů je spolupráce s firmou Fermacell klíčová?
„U běžných rodinných domů si vystačíme s naším stavebním systémem DNK (shoda s certifikací ADMD je náhodná a stavební systém DNK nesl své označení ještě před vznikem certifikátu ADMD – pozn. autora), ale u složitějších konstrukcí už používáme katalogy konstrukcí Fermacell. Tak se děje například u stropů, u řadových domů, v budoucnu snad i u školek, staveb občanské vybavenosti apod. Ale pokud obsahuje naše konstrukce některý z prvků fermacell – u podlah, u provětrávaných fasád, u příček apod., využíváme samozřejmě také katalogy fermacell. Často voláme i technickému oddělení Fermacell, výborná je spolupráce s Jaroslavem Benákem, vedoucím technického oddělení a jeho kolegy nebo aplikačním technikem Davidem Švábenským. Důležité je také přistupovat k řešením fermacell s respektem a nesnažit se vymyslet něco vlastního, ale využít vše dobré a funkční, co už oni mají spočítané a prověřené. U těch typových domů to tak vidět není, ale jakmile se jedná o řadovou zástavbu dřevostaveb, která je konstrukčně specifická, jsou ty výhody zřetelné na první pohled. Důležitá je také skutečnost, že se jedná o ucelený a propracovaný systém konstrukcí stěn, fasád, stropů a podlah. To není jen jednoduché spojení dvou desek a hotovo, ale promyšlený a vzájemně provázaný koncept, o němž víme, že když jej dodržíme, bude to fungovat k spokojenosti nás i našeho zákazníka.“

Když se vrátím k tématu certifikace, zajímalo by mne, jak je pro investora rodinného domu značka – například ADMD nebo certifikace typu DNK - důležitá. Zná ji a vybírá si realizační firmu i podle toho?
„Značka ADMD je známá a lidé se na členství v Asociaci ptají a považují to za důležitý argument pro výběr dodavatele svého nového domu. I proto si velice vážíme, že jsme byli do tohoto prestižního sdružení přijati a že od 1. července 2018 budeme řádným členem. Takže značka ADMD táhne, stejně tak jako značka Fermacell. Když lidem řeknu, že do jejich dřevostavby namísto hektolitrů vody v podobě betonové či anhydritové podlahy dáme suché podlahy a ty budou z fermacellu, tak se úplně rozzáří, protože tyto špičkové produkty znají a navíc je u nás mají už ve standardu. To je vždy výhoda, kterou investoři ocení. Navíc jim to umíme dodat i s podlahovým elektrickým topením. Fermacell na stěnách to je zkrátka výhra – už nemusíme vydřevovat předstěny ani za kuchyňskou linkou a v koupelně bez obav můžeme použít i velkoformátové obklady nebo systémové prvky Fermacell pro bezvaničkové sprchové kouty. Fermacell je zkrátka cesta ke kvalitní a suché dřevostavbě.

Za rozhovor poděkoval Peter Šovčík

×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
  • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
  • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
  • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
  • Inovácie a súčasné trendy 
  • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×