Deň drevostavieb 2024. Tešíme sa na Vašu účasť!

Certifikované systémové riešenia s doskami fermacell® pre CLT konštrukcie

Certifikované systémové riešenia s doskami fermacell® pre CLT konštrukcie

2.3.2023
 
Spoločnosť James Hardie Europe nechala overiť požiarne a akustické parametre konštrukčných systémov, kombinujúcich CLT panely a opláštenie zo sadrovláknitých dosiek fermacell®. Výsledky požiarnych a akustických skúšok dokazujú vysokú požiarnu bezpečnosť spojenia fermacell® + CLT: investori, projektanti a realizačné firmy majú k dispozícii systémy s požiarnou odolnosťou od REI 30 – REI 120 (DP2/DP3) a účinnou požiarnou ochranou K10 – K60 pre zaťaženie od 40 kN/m –až 200 kN/m.
 
Požiarnymi a akustickými skúškami prešli konštrukcie stien (deliace, obvodové aj medzibytové), stropov a podláh, určené pre rodinné a bytové domy vrátane radovej výstavby, nadstavby alebo hybridné konštrukcie.
 
James Hardie Europe, ktorá na slovenskom trhu distribuuje okrem vláknocementových Hardie® obkladov a protipožiarnych dosiek Aestuver® aj sadrovláknité a cementovláknité dosky fermacell®, sa problematike akustickej a požiarnej ochrany stavieb z CLT panelov dlhodobo venuje. Prednosti sadrovláknitých, cementovláknitých dosiek a podlahových prvkov fermacell® - požiarna bezpečnosť, akustika, statika, zdravé bývanie, široký sortiment, obchodný servis, rozsiahla certifikácia a tradícia značky - sa v maximálnej miere uplatňujú aj pri konštrukciách z CLT panelov.
Kľúčové výhody systému fermacell® + CLT:
 • odskúšaný a certifikovaný systém (steny / stropy / podlahy),
 • jednoduché a rýchle spracovanie,
  • rýchle a efektívne škárovacie techniky (dosky na zraz / lepená škára / tmelená škára), doplniť grafikou
  • jednoduché upevnenie doskového materiálu (sponky / klince / skrutky),
  • rôznorodé podkonštrukcie (drevená / kovová / kombinovaná),
  • jedna doska pre všetky aplikácie (požiar / akustika / vlhké priestory),
 • možnosť lepenia obkladov až do hmotnosti 50 kg/m2,
 • doska fermacell® reguluje vlhkosť v priestore (podobne ako hlinená omietka)
 • riešenie pre vlhké a mokré priestory,
 • rôznorodé povrchové úpravy (nátery / omietky / tapety / stierky a ďalšie),
 • možná kombinácia s podlahovým / stenovým vykurovaním + chladením (fermacell® Therm25).
 
PPrehľad konštrukcií s CLT panelmi a sadrovláknitými doskami fermacell® je k dispozícii v Požiarnom a akustickom katalógu konštrukcií fermacell®®.
 
CLT panel s deskami fermacell®: lepená spára

CLT panel s doskami fermacell®: lepená škára

CLT panel s deskami fermacell®: tmelená spára

CLT panel s doskami fermacell®: tmelená škára

CLT panel s deskami fermacell®: spára na sraz

CLT panel s doskami fermacell®: škára na zraz

 
CLT panel s pružně zavěšeným opláštěním fermacell® 3S21

 

CLT panel s pružne zaveseným opláštením fermacell® 3S21

 

Požiarne a akustické parametre CLT panelu 120 mm, oplášteného dvomi doskami fermacell® 15 mm

Požární a akustické parametry CLT panelu 120 mm, opláštěného dvěma deskami fermacell® 15 mm

 
×

Těšíme sa na Vás na Dni drevostavieb 2024

12.03.2024   9:00 - 17:00
 • Výrobcovia stavebných materiálov a odborné organizácie pod jednou strechou
 • Výstavné stánky a prednášky po celý deň 
 • Zaujímavý hostia a aktuálne témy 
 • Inovácie a súčasné trendy 
 • Riešenia od základov po fasádu 
Program a prihláška tu
×