Zdravé bývanie

Pocit pohody Fermacell

fermacell-pridana-hodnota-3.jpg

Pokojné a zdravé bývanie s produktmi fermacell znamená:

  • vnútornú výstavbu s produktmi s minimálnymi emisiami a škodlivinami pre zdravie a lepšiu kvalitu života,
  • optimálnu protihlukovú ochranu na vlastný pokoj a dobré susedské vzťahy,
  • vysokú stabilitu a bezpečnosť aj v prípade zemetrasenia na pocit istoty,
  • vynikajúce možnosti tvorivých úprav interiéru s ľahkým pripevňovaním,
  • bezpečnú ochranu proti vlhkosti s použitím fermacell Powerpanell na nerušený pôžitok z kúpeľa,
  • spoľahlivú protipožiarnu ochranu fermacell na maximálne bezpečie.