Školenia a semináre

Školení a semináře Fermacell

Odborné školenia fermacell

Ponúkame vám možnosť získať certifikát na montáž protipožiarnych a akustických konštrukcií fermacell, prihláste sa na jedno z certifikačných školení, ktoré prebiehajú vo februári v školiacich strediskách.

Certifikát zo školenia Fermacell, bude pre účastníkov dokladom, že firma a preškolená osoba majú plnú kompetenciu k práci s protipožiarnými a akustickými konštrukciami fermacell.

Program školenia

1. Prezentácia 8.30 - 9.00

2. Teoretická časť 9.00 - 12.00 hod.

 • Fermacell v protipožiarnch konštrukciách - teória
 • Návrhy protipožiarnych konštrukcií - práca s katalógom
 • Fermacell v akustických konštrukciách - teória
 • Návrhy akustických konštrukcií - práca s katalógom
 • Fermacell vo vlhkých priestoroch a v exteriéri
 • Zásady správnej a efektívnej montáže
 • Podlahové systémy fermacell - teória
 • Podlahové systémy - práca s katalógom
 • Diskusia

3. Prestávka na obed 12.00 - 13.00 hod. (obed je v cene školenia)

4. Praktická časť 13.00 - 15.30 hod.

 • Montáž dosiek fermacell na drevenú konštrukciu
 • Montáž dosiek fermacell na oceľovú konštrukciu
 • Lepené a tmelené škáry
 • Technika sponkovania
 • Vyrovnávací podsyp - montáž podlahových prvkov
 • Diskusia

5. Záver 15.30 hod.

 
mesto   termíny
Bratislava ............... 14. 2.
Krásno nad Kysucou ............... 15. 2.
Prešov ............... 16. 2.
Zvolen ............... 17. 2.

 

Záväzná prihláška na certifikačné školenie

Použite prosím nižšie uvedený online prihlasovací formulár pre záväzné prihlásenie na certifikačnom školení.