Opláštenie výťahových šachiet systémom Fermacell

Opláštění výtahových šachet

Bolo by zaujímavé vedieť, ako by reagovali ľudia na otázku, načo je vlastne potrebné opláštenie výťahovej šachty.

Podľa niekoho sú nové opláštenie a náhrada pletiva pri starších výťahových šachtách otázkou prevencie proti úrazom, určite by sa vyskytol i názor, že je potrebné oddeliť technológiu výťahu od často nie práve čistého prostredia na schodisku. Veď lepšie prevádzkové podmienky predĺžia životnosť a zvýšia bezpečnosť výťahu.

Niekto pridá faktor estetiky  – opláštená šachta vo svetlej farbe vyzerá lepšie ako staršie pletivo s nánosom prachu. Výťah dnes nepredstavuje iba technológiu a dopravný prostriedok, ale aj neoddeliteľnú súčasť domu, ktorá dotvára estetický celok a je zaujímavým dizajnovým prvkom. Človek oboznámený s požiarnymi predpismi pridá aj protipožiarnu ochranu. Z pohľadu majiteľa je veľmi podstatný aj faktor bezpečnosti - za bezpečnosť a bezpečnú prevádzku výťahu zodpovedá práve majiteľ objektu. A práve od majiteľa objektu závisí, ako k bezpečnostným a prevádzkovým rizikám výťahov pristúpi.