Fermacell Vapor

  • zamedzenie priepustnosti vodnej pary vďaka špeciálnemu kašírovaniu
  • v konštrukciách obvodových stien odpadajú ďalšie dodatočné vrstvy parozábrany
  • biologicky bezchybná konštrukčná doska
  • protipožiarna doska a dosky do vlhkých priestorov
Základné informácie
Informácie o FERMACELL Vapor
Konštrukčné detaily
Detaily z výkresov FERMACEL Vapor
Brožúry pdf
Informačné brožúry na stiahnutie
 

Technické informácie - FERMACELL Vapor

Už so štandardnou sadrovláknitou doskou FERMACELL – známym originálom medzi sadrovláknitými doskami – sa dajú vytvárať vzduchotesné vrstvy. Nová sadrovláknitá doska FERMACELL Vapor ide o krok ďalej: vďaka špeciálnemu kašírovaniu na zadnej strane dosky je priepustnosť vodnej pary znížená natoľko, že v konštrukciách obvodových stien odpadajú ďalšie dodatočné vrstvy parozábrany. Pritom sa zachovávajú vynikajúce vlastnosti originálnej sadrovláknitej dosky FERMACELL ako biologicky bezchybnej konštrukčnej dosky, protipožiarnej dosky a dosky do vlhkých priestorov.

Hodnota sd > 3 m umožňuje sadrovláknitú dosku FERMACELL Vapor použiť ako vnútorné opláštenie alebo obklad na všetky typické konštrukcie na báze dreva.

Na to sú vhodné:

  • konštrukcia obvodových stien s inštalačnou rovinou alebo bez nej umiestnenej z vnútornej a z vonkajšej strany s vhodným priamym opláštením alebo so zavesenou fasádou, napr. s doskami Powerpanel FERMACELL alebo so schváleným zatepľovacím systémom,
  • stropy a strešná konštrukcia.

Technické údaje

Technická data FERMACELL VAPOR

ekvivalentná difúzna hrúbka s d   > 3 m
súčiniteľ tepelnej vodivosti γ   0,32 W/mK
merná tepelná kapacita c   1,1 kJ/kg
     
hrúbka dosiek 12,5 mm 15 mm
rozmery 1250 x 3000 mm 1250 x 3000 mm
kusov na palete 40 35
Hmotnosť/m² ≈ 15 kg ≈ 18 kg
Množstvo/paleta 150 m² 131,25 m²

Priamo opláštená obvodová konštrukcia

So sadrovláknitou doskou FERMACELL Vapor, umiestnenou na vnútornej strane sa dajú realizovať všetky typické vyhotovenia konštrukcií obvodových stien na báze dreva:

Obrázky ukazujú rôzne varianty vonkajších stien:

  • vonkajšia stena s priamym opláštením
  • vonkajšia stena s inštalačnou rovinou
  • vonkajšia stena s kontaktným zatepľovacím systémom

Na tieto konštrukcie ponúkame ako doplnenie stavebno-fyzikálnych vlastností kompletný katalóg tepelných mostov so všetkými podstatnými detailmi napojenia.


Vonkajšia stena s priamym opláštením


FERMACELL Vapor

Vonkajšia stena s inštalačnou rovinou


FERMACELL Vapor

Vonkajšia stena s kontaktným zatepľovacím systémom


FERMACELL Vapor