Fermacell v drevostavbách

Sádrovláknité a cementovláknité dosky fermacell je možné
u drevostavby aplikovať:

 • na opláštenie obvodových stien
 • na konštrukcie vnútorných priečok a stien
 • na stropy a podhľady
 • na podlahy vrátene podláh v priestoroch vystavených vode a vlhkosti
 • na fasády a sokle
 • sendvičové panely s týmito doskami sa dajú použiť tiež na nosné konštrukcie strešných nadstavieb

 

 

 

 

Hlavné výhody materiálov fermacell, ktoré oceňujú výrobcovia drevostavieb i ich zákazníci

vysoká pevnosť a odolnosť pri nízkej hmotnosti konštrukcií

vysoká pevnosť a odolnosť pri nízkej hmotnosti konštrukcií

vynikajúca protipožiarna ochrana

vynikajúca protipožiarna ochrana

výborná akustická pohoda

výborná akustická pohoda

spoľahlivosť a bezpečnosť

spoľahlivosť a bezpečnosť

ohľaduplnosť k zdraviu a k životnému prostrediu

ohľaduplnosť k zdraviu a k životnému prostrediu

úspora času a finančných prostriedkov

úspora času a finančných prostriedkov

 

Špičkové drevostavby s fermacellom

Hlavné zásady dobrej akustiky

 • na opláštenie preferujte materiály s vysokou plošnou hmotnosťou
 • akusticky lepšie sú konštrukcie, ktoré sa skladajú z dvojvrstvového alebo viacvrstvového opláštenia s upevnením sponkami, klincami alebo skrutkami
 • izolácie z vlákien (minerálnych, drevitých alebo sklených) sú vhodnejšie ako izolácie s uzavretým povrchom (napríklad polystyrénové dosky)
 • pre zníženie krokového hluku stropných konštrukcií sú vhodnejšie pórovité otvorené izolačné materiály
 • plošnú hmotnosť stropnej konštrukcie zvyšuje a akustické parametre tak zlepšuje voštinový systém

 

 

Špičkové drevostavby s fermacellom a hlavné zásady dobrej akustiky

 

Špičkové drevostavby s fermacellom


Špičkové drevostavby s fermacellom a požiarna odolnosť

Hlavné zásady požiarnej odolnosti

 • zaujímajte sa o konštrukčné detaily stien, priečok a stropov v objekte
 • kľúčové sú materiály použité na opláštenie drevenej konštrukcie a ich trieda reakcie na oheň - najvyššie triedy reakcie na oheň a najlepšiu protipožiarnu ochranu majú cementovláknité dosky (A1) a sadrovláknité dosky (A2)
 • u steny, ktorá je vyplnená kvalitným izolačným materiálom, nedochádza ku vzniku dutinového požiaru
 • dôležité je tiež usporiadanie ochranného opláštenia a jeho rozsah
 • a konštrukčné napojenie jednotlivých častí

 

Špičkové drevostavby s fermacellom

Mechanická odolnosť a stabilita

 • pri posudzovaní mechanickej odolnosti dajte prednosť takým materiálom na opláštenie steny či priečky, ktoré vykazujú vysokú homogenitu
 • práve preto nepoužívajte sadrokartón, ale sadrovláknité dosky
 • aj pri meraní odolnosti proti mäkkým a tvrdým nárazom sa potvrdilo, že sadrovláknité dosky sú v porovnaní so sadrokartónom lepšie
 • sadrovláknité dosky, na rozdiel od sadrokartónu, tiež riešia aj statiku budovy.

Špičkové drevostavby s fermacellom a požiarna odolnosť

 

Fermacell podporuje Značku kvality drevostavieb

Špičkové drevostavby s fermacellom a požiarna odolnosť

 • Sekcia drevostavieb ZSD SR, (jej partnerom je tiež Fermacell) udeľuje „Značku kvality drevostavieb“
 • Fermacell tak i touto cestou pomáha verejnosti zorientovať sa medzi výrobcami drevostavieb
 • vždy hľadajte výrobcu, ktorí kvalitu svojich objektov nechal preveriť nad rámec zákonných predpisov
 • u výrobcu drevostavby, ktorý sa uchádza o Značku kvality drevostavieb, posudzuje nezávislá odborná komisia nielen vybrané detaily, ale komplexné riešenie drevostavby
 • Značka kvality drevostavieb hodnotí okrem prefabrikovaných výrobkov aj stavebnú montáž (tj. technológiu stavby domu priamo na stavenisku)

 

Fermacell pre drevostavby

 • súčasné možnosti sadrovláknitých materiálov fermacell v drevostavbách v komplexnej podobe prezentuje brožúra „Fermacell v drevostavbách - Systémové riešenia pre konštrukcie na báze dreva“
 • brožúru ocenia hlavne projektanti, architekti, výrobcovia drevostavieb alebo školy
 • systémové riešenia pre drevostavby sú popísané:
      - v zmysle trvalo udržateľnej a efektívnej výstavby
      - statických vlastností
      - požiarnej bezpečnosti
      - či efektívnej zvukovej izolácie
 • nájdete tu tiež informácie o:
      - stavebnej biológii
      - výstavbe v zemetrasných oblastiach
      - výstavbe viacpodlažných budov na báze dreva
      - riešení exteriérov a fasád s pomocou cementovláknitých dosiek
          fermacell Powerpanel H2O / HD
      - záverečné listy sú venované podlahovým systémom fermacell
 • Brožúru si vo formáte PDF môžete voľne stiahnuť tu.