S doskami fermacell Vapor nie je blower door test lotériou

Kvalita vnútorného vzduchu drevostavby sa dá pozitívne ovplyvniť použitím konštrukcie s difúzne otvorenou skladbou obvodového plášťa, ktorá umožní transfer vodných pár rovnako, ako tomu bolo u starších murovaných stavieb alebo drevených zrubov. Ideálnym materiálom pre tieto riešenia je sadrovláknitá doska fermacell Vapor. S touto doskou sa investor drevostavby ani realizačná firma nemusí báť, ako mu dopadne test neprievzdušnosti obálky budovy.

Pri drevostavbách s difúzne otvorenou konštrukciou je nutné vždy použiť parobrzdiacu vrstvu, ktorá umožňuje a zaisťuje spoľahlivú difúziu časti vodných pár cez konštrukciu drevostavby do exteriéru. Štandardne sa na tieto účely používajú drevotrieskové dosky, špeciálne parobrzdné fólie alebo dosky fermacell Vapor.

S doskami fermacell Vapor nie je blower door test lotériou
S doskami fermacell Vapor nie je blower door test lotériou

Už so štandardnou sadrovláknitou doskou fermacell - známym originálom medzi sadrovláknitými doskami - sa dajú vytvárať vzduchotesné vrstvy. Sadrovláknitá doska fermacell Vapor však ide o krok ďalej: vďaka špeciálnemu kašírovaniu na zadnej strane dosky je priepustnosť vodnej pary redukovaná natoľko, že odpadajú ďalšie dodatočné parotesné vrstvy v konštrukciách obvodových stien. Pritom zostávajú zachované vynikajúce vlastnosti originálnej sadrovláknitej dosky fermacell ako biologicky nezávadnej konštrukčnej dosky, protipožiarnej dosky a dosky do vlhkých priestorov. Pre fermacell Vapor platia všetky skúšky na požiarnu odolnosť a vzduchovú nepriezvučnosť, ako pre klasické sadrovláknité dosky. Možno povedať, že pevnosť + statika + požiarna odolnosť + povrchová úprava = všetko v jednej doske. Stabilné vlastnosti a absencia dodatočných parotesných vrstiev pri použití dosiek fermacell Vapor sú zásadnými výhodami - dodatočné parotesné vrstvy zvyšujú riziko nesprávneho fungovania celej konštrukcie. Inštalácia dosky fermacell Vapor naopak toto riziko úplne eliminuje.

Fermacell Vapor vonkajšie opláštenie

Popisok:

  1. sadrovláknitá doska fermacell
  2. drevený stĺpik
  3. instalačná predstena, izolovaná
  4. sadrovláknitá doska fermacell Vapor
  5. drevený stĺpik
  6. tepelná izolácia
  7. vhodné opláštěnie
  8. ETICS
  9. schválený omietkový systém
 

Výhodou dosiek Vapor je skutočnosť, že v porovnaní s OSB alebo drevotrieskovými doskami, ktoré sa bežne kombinujú so sadrokartónom, stačí použiť jednu vrstvu z dosky fermacell Vapor. Tvrdenie, že "2 dosky sú viac ako 1 doska" je nepodložené a len pocitové, montáž dvoch dosiek je síce označovaná ako rýchla a efektívna, v skutočnosti však u nej dochádza k veľkým nepresnostiam a potenciálnym škodám. Vapor má v porovnaní s týmito doskovými materiálmi dokonale stabilný a nemenný faktor difúzneho odporu (μ = 250) pre hrúbku dosky 12,5 mm, zatiaľ čo u drevotrieskových dosiek osciluje medzi μ = 50 - 100 a u OSB dosiek medzi μ = 100 - 300. To má výsledný vplyv na vyhodnotenie testu neprievzdušnosti obálku budovy - blower door testu. Štvrtým silným argumentom sú certifikované riešenia - Fermacell má pre dosky Vapor, rovnako ako pre všetky svoje ďalšie materiály, pripravené konštrukčné detaily, návrhové tabuľky a technologické postupy. Konštrukcia s doskami Vapor tak predstavujú overené a certifikované riešenie pre všetky moderné drevostavby.

Hodnota sd > 3 m m umožňuje využiť sadrovláknité dosky fermacell Vapor ako vnútorné opláštenie pre všetky typické konštrukcie obvodových stien na báze dreva. Patria k nim napríklad konštrukcie obvodových stien s alebo bez inštalačnej roviny z vnútornej a z vonkajšej strany, konštrukcia s vhodným priamym opláštením alebo zavesenou fasádou (napr. s doskami fermacell Powerpanel) alebo so schváleným kontaktným zatepľovacím systémom. Možno ich tiež použiť do stropných a strešných konštrukcií v podkroví, kde takisto ako u zvislých konštrukcií dokážu spoľahlivo vyriešiť priechod vodných pár konštrukciou bez nežiaducej kondenzácie vo vnútri skladby.