Nová brožúra a video predstavujú riešenia a výhody fasádnych požiarnych pásov s protipožiarnymi doskami fermacell AESTUVER

Nová brožura

Nová brožúra a video predstavujú riešenie vodorovných a zvislých fasádnych požiarnych pásov s požiarnou odolnosťou EI / EW 90 - EI 120 podľa STN EN 13 830. Pre opláštenie sú použité protipožiarne dosky fermacell AESTUVER.

Dosky zabraňujú prehoreniu, popr. rozšíreniu požiaru z poschodia na poschodie a predstavujú základný kameň v požiarnej ochrane pre výškové budovy. Vďaka odolnosti voči vode a mrazuvzdornosti protipožiarnych dosiek AESTUVER môže byť systém bez problémov použitý priamo vo vonkajšom prostredí a vystavený poveternostným vplyvom (napríklad vo fáze hrubej stavby). To je potvrdené zatriedením do najvyššej úžitkovej kategórie typu X v súlade s ETAG 018-1. Doplnkové opatrenia na ochranu pred klimatickými vplyvmi nie sú u protipožiarnych dosiek fermacell AESTUVER potrebné.

Medzi výhody systému patrí garancia bezpečnosti realizácie už vo fáze hrubej stavby - práve vďaka vysokej odolnosti dosiek fermacell AESTUVER voči klimatickým vplyvom a vlhkosti. Pri použití v exteriéri nie je pre ochranu pred klimatickými vplyvmi nutná žiadna ďalšia povrchová vrstva. Významná je aj podpora pri plánovaní a realizácii projektu - projektové riešenia môžu byť vypracované v spolupráci s protipožiarnymi expertmi.

Nová brožura a video představují řešení a výhody fasádních požárních pásů s protipožárními deskami fermacell AESTUVER

Publikácia „fermacell AESTUVER special“ , vyšla v máji 2018 a je dostupná vo formáte PDF tu...


Video si môžete pozrieť tu: