Cookie

Oznámenie o používaní súborov cookie

V spoločnosti James Hardie používame na našej webovej stránke súbory cookie, aby sme zlepšili výkon a používateľskú skúsenosť tým, ktorí našu webovú stránku navštívia (ďalej len „návštevníci“ alebo „používatelia“). Toto oznámenie o používaní súborov cookie vysvetľuje, ako to robíme a ako sú súbory cookie spravované.

 

1. Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webová stránka môže pri návšteve webovej stránky umiestniť do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, napríklad s cieľom poskytnúť funkcie jazykového nastavenia, pomôcť pri analýze výkonu webovej stránky a s cieľom odporúčať obsah relevantný pre vašu návštevu. Súbory cookie sú uložené vo vašom prehľadávači. Súbor cookie pomôže príslušnej alebo inej webovej stránke rozpoznať vaše zariadenie pri budúcej návšteve. Väčšina súborov cookie nebude zhromažďovať informácie, ktoré vás identifikujú ako fyzickú osobu (osobné údaje), a namiesto toho bude zhromažďovať všeobecnejšie informácie o tom, ako návštevníci prichádzajú na našu webovú stránku a ako ju používajú. Súbory cookie je možné však používať na vytvorenie profilu činností návštevníka na internete. Ďalšie informácie o tom nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov (v oddiele 12).

 

2. Druhy súborov cookie

Súbory cookie prvých strán. Súbory cookie prvých strán nastavuje webová stránka, ktorú navštívite, a môže ich čítať iba príslušná webová stránka.

Súbory cookie tretích strán. Súbory cookie tretích strán nastavuje iná organizácia, než je vlastník webovej stránky, ktorú navštívite. Webová stránka môže napríklad používať externú spoločnosť vykonávajúcu analytiku, ktorá nastaví svoj vlastný súbor cookie s cieľom poskytovať túto službu. Webová stránka, ktorú navštívite, môže zároveň obsahovať obsah vložený napríklad z YouTube alebo Google Maps a tieto webové stránky môžu nastaviť svoje vlastné súbory cookie.

Súbory cookie relácie. Súbory cookie relácie sú uložené iba dočasne počas relácie prehľadávania webu a zo zariadenia návštevníka sa vymažú, hneď ako dôjde k zavretiu prehľadávača.

Trvalé súbory cookie. Tento druh súborov cookie je uložený vo vašom počítači pevne stanovený čas (obvykle rok či dlhšie, bližšie informácie pozri nižšie) a tento súbor cookie sa nevymaže pri zavretí prehľadávača. Trvalé súbory cookie sa používajú, keď potrebujeme rozpoznať vaše zariadenie dlhšie než počas jednej relácie prezerania webu.

 

3. Kategórie súborov cookie

Rôzne druhy súborov cookie vymedzené vyššie je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú nutné na fungovanie webovej stránky a nie je možné ich v našich systémoch vypnúť. Sú obvykle nastavené iba v odpovedi na vašu činnosť, ktorá predstavuje žiadosť o služby, napríklad nastavenie preferencií, pokiaľ ide o ochranu súkromia, prihlasovanie alebo vyplňovanie formulárov. Svoj prehľadávač môžete nastaviť tak, aby tieto súbory cookie zablokoval alebo aby vás na ne upozornil, avšak niektoré časti webovej stránky potom nebudú fungovať. Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne osobne identifikovateľné informácie.

Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje prevádzky tak, aby sme mohli merať a zlepšiť výkon našej webovej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej obľúbené a ako sa návštevníci na našich webových stránkach pohybujú. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste naše webové stránky navštívili, a nebudeme schopní monitorovať ich výkon.

Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú webovej stránke poskytovať lepšie funkcie a personalizáciu. Môžu byť nastavené nami alebo externými poskytovateľmi, ktorých služby sme k našim stránkam pridali. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo žiadne z týchto služieb nemusia riadne fungovať.

Súbory cookie cielenia: Tieto súbory cookie môžu byť nastavené prostredníctvom našich webových stránok našimi reklamnými partnermi. Môžu ich také spoločnosti používať na vytváranie profilu vašich záujmov a na zobrazovanie relevantnej reklamy na iných webových stránkach. Neuchovávajú priamo osobné údaje, ale vychádzajú z jedinečnej identifikácie vášho prehľadávača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, bude sa vám zobrazovať menej cielená reklama.

Súbory cookie sociálnych médií: Tieto súbory cookie môžu byť nastavené viacerými službami sociálnych médií, ktoré môžeme z času na čas pridávať k našim webovým stránkam, aby ste mohli zdieľať náš obsah so svojimi priateľmi a sieťami. Dokážu sledovať váš prehľadávač na ďalších webových stránkach a vytvárať profil vašich záujmov a potenciálne iných osobných údajov. Môže to ovplyvniť obsah a oznámenia, ktoré vidíte pri návšteve iných webových stránok. Platformy sociálnych médií, ktorých súbory cookie sociálnych médií môžete nájsť na našich webových stránkach, zahŕňajú Facebook, LinkedIn, Twitter, Google + a Instagram. Odporúčame vám, aby ste sa na webových stránkach týchto platforiem sociálnych médií zoznámili s ich vyhláseniami o ochrane osobných údajov a zásadami ochrany osobných údajov.

 

4. Obdobie uloženia

Rôzne súbory cookie používané spoločnosťou James Hardie môžu byť uložené rôzne dlhý čas, po uplynutie ktorého osobné údaje už naďalej nebudú uchovávané a budú vymazané. Ak chcete zistiť viac o obdobiach uloženia, obráťte sa na nás pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov.

 

5. Aké súbory cookie používame?

Webové stránky spoločnosti James Hardie používajú súbory cookie, aby sme získali informácie o tom, ako naše webové stránky fungujú, aby sme si zapamätali vaše preferencie týkajúce sa služieb a iné nastavenia. Bez inštalovania týchto súborov cookie mnohé zo služieb ponúkaných webovou stránkou nebudú fungovať.

Na našich webových stránkach používame súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie aj súbory cookie prvých a tretích strán.

Informácie o súboroch súbory cookie, ktoré používame na našich webových stránkach (napr. ich názov a funkcia), je možné nájsť kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo nastavenia súborov cookie.

Nastavenia súborov cookie

Nastavenia súborov cookie

6. Správa súborov cookie

V prípade, že je to vyžadované, pri vstupe na webovú stránku vás požiadame o súhlas s používaním určitých súborov cookie uvedených v tomto oznámení. V takom prípade sa pri vašej prvej návšteve webovej stránky objaví oznámenie informujúce vás o našom používaní takých súborov cookie. Ak budete webovú stránku naďalej používať, predpokladáme, že s našim používaním súborov cookie súhlasíte.

Ak súbory cookie odmietnete, nebudeme na vaše zariadenie umiestňovať žiadne ďalšie súbory s výnimkou tých, pre ktoré nie je súhlas nutný, alebo s výnimkou nevyhnutných súborov cookie uvedených vyššie (nevyhnutne vrátane súboru cookie, ktorý nám umožňuje zapamätať si, že nechcete pri návšteve webovej stránky ukladať žiadne súbory cookie).

Ak chcete vypnúť súbory cookie, prejdite do spodnej časti tejto stránky a kliknite na tlačidlo nastavenia súborov cookie. Súbory cookie môžete vypnúť taktiež zmenou nastavenia svojho webového prehľadávača tak, aby boli súbory cookie odmietnuté. Postup bude závisieť od toho, aký prehľadávač používate. Všetky moderné prehľadávače vám umožnia zmeniť nastavenie súborov cookie. Nastavenie súborov cookie obvykle nájdete v ponuke Možnosti (Options) alebo Preferencie (Preferences) svojho prehľadávača. Viac informácií zistíte prostredníctvom možnosti Pomocník (Help) vo svojom prehľadávači.

Zablokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok. Ak zablokujete súbory cookie, nebudete môcť používať všetky funkcie na našej webovej stránke.

Môžete taktiež vymazať súbory cookie už uložené vo vašom počítači. Vymazanie súborov cookie však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.
 

7. Zmeny tohto oznámenia

Táto verzia oznámenia o používaní súborov cookie je zo dňa 6. júla 2018. Toto oznámenie môžeme z času na čas zmeniť, aby zohľadňovalo zmeny právnych predpisov a/alebo našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov. Oznámenie o používaní súborov cookie potom budeme zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.
 

8. Naše kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok, problémov alebo sťažností týkajúcich sa tohto oznámenia o používaní súborov cookie vám odporúčame, aby ste sa na nás najprv obrátili prostredníctvom sekcie Contact Us (Kontaktujte nás) na webovej stránke. Poprípade nás môžete kontaktovať použitím nasledujúcich kontaktných údajov:

Oddelenie ochrany súkromia a osobných údajov (Privacy and Data Protection Office) Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov Nemecko

Európa (všeobecne)

Nemecko (iba)

Do rúk: Oddelenie ochrany súkromia a osobných údajov
Privacy and Data Protection Office
Düsseldorfer Landstraße 395,47259 Duisburg, Nemecko
Dpo@jameshardie.com

Do rúk: Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov
Data Protection OfficerDüsseldorfer Landstraße 395,47259 Duisburg, Nemecko
datenschutz-fermacell@jameshardie.com

9. Subjekty

Toto oznámenie o používaní súborov cookie sa vzťahuje na subjekty zo skupiny James Hardie uvedené nižšie. Toto oznámenie o používaní súborov cookie sa vzťahuje zároveň na prípadné neuvedené subjekty, ak je uvedené, že pre ne toto oznámenie o používaní súborov cookie platí.

Názov subjektu Adresa

Fermacell GmbH

Nemecko, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell SAS 

Francúzsko, 30 Rue de l'Industrie, 92500 Rueil-Malmaison

Fermacell B.V.

Holandsko, Loonsewaard 20, 6606 KG Niftrik

Fermacell Spain S.L.U. 

Španielsko, Barrio La Estración s/n, 39719 Oreja-Cantabria

James Hardie Europe B.V. 

Holandsko, Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam

James Hardie Building Products Ltd

Spojené kráľovstvo, One Fleet Place, Londýn EC4M 7WS

James Hardie Batiment SAS 

Francúzsko, 6 Place de la Madeleine, 75008 Paríž, 

James Hardie Bauprodukte GmbH

Nemecko, Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main